Watersportnota 1999

Het watersportbeleid van de drie Waddenprovincies Groningen, Friesland en Noord-Holland is in 1999 beschreven in de nota 'Naar een nieuw watersportbeleid voor de Waddenzee' (watersportnota). In deze nota schetsen de drie Waddenprovincies het watersportbeleid voor 10 jaar. De belangrijkste uitgangspunten van beleid zijn:

  • beheerste en gefaseerde verruiming van de capaciteit in het westelijk deel van de Waddenzee en in het Eemsmondgebied;
  • stabilisering van de omvang van de watersport voor het Friese en Groninger Wad;
  • actieve communicatie met de recreatiesector voor draagvlakverbreding en handhaving van beleid.

Download de watersportnota (pdf, 3,75 Mb)

De watersportnota is in principe vervangen door het Convenant Vaarrecreatie (3-12-2007) en het Beheer en Ontwikkelingsplan (31-5-2009).