NetForum

Toerisme in de trilaterale samenwerking

Begin jaren negentig besloten de Nederlandse Waddenprovincies en de Deense en Duitse Waddenzeeregio's om op regionaal niveau samen te gaan werken. Hiertoe werd in 1994 de IRWC (Inter-Regional Waddensea Cooperation), in Nederland de Interregionale Samenwerking genoemd, opgericht. De samenwerking richtte zich ondermeer op de sociaal culturele en sociaal economische versterking van de gehele internationale waddenregio. Op het gebied van toerisme werden diverse gezamenlijke projecten geïnitieerd. Een belangrijk project was het NetForum: een twintigtal vertegenwoordigers van toeristische en recreatieve organisaties, van milieuorganisaties en van gemeentelijke-, provinciale- en rijksdiensten uit Denemarken, Duitsland en Nederland werkten binnen NetForum aan een gezamenlijke visie voor duurzame toeristische ontwikkeling van het Waddenzeegebied.

Het eindrapport van het NetForum, bestaand uit de visie en daaruit af te leiden beleidsaanbevelingen en projecten, werd in juni 2000 aangeboden aan het bestuur van de IRWC. Hierop werd in 2001 door de IRWC een Tourism Action Plan (TAP) met concrete projecten vastgesteld. Enkele projecten werden gerealiseerd, bijvoorbeeld de organisatie van een jaarlijkse culinaire wedstrijd waarbij restaurateurs (uit de Waddenregio) duurzame streekproducten uit het Waddengebied bereiden en promoten (International Gastronomy Award).

Omdat niet in alle Waddenregio's voldoende ambtelijke ondersteuning en draagvlak vanuit de recreatiesector was, besloot de IRWC in 2004 met de uitvoering van het TAP te stoppen. Met de oprichting van het Wadden Sea Forum vond de IRWC haar belangen in toenemende mate door dit nieuwe trilaterale samenwerkingsverband behartigt, en werd de IRWC in 2005 opgeheven. Binnen het Wadden Sea Forum blijft toerisme een belangrijk onderwerp.

--> Download het NetForum-rapport "Sustainable Tourism Development and Recreational Use in the Wadden Sea Region", april 2000 (pdf, 732 Kb)