Spring naar hoofd-inhoud

Beleid

Uit de Agenda voor het Waddengebied 2050: In de toekomst blijven havens, toerisme, landbouw en visserij de belangrijkste motoren van de economie in het Waddengebied. Daarnaast is de kustregio een aantrekkelijke omgeving voor forenzen, waarmee deze regio ook een drager is voor economische voorzieningen, zoals dienstverlening en detailhandel. De economische dragers staan niet los van elkaar. Juist in het Waddengebied kunnen ze elkaar versterken. Kansrijk zijn het verwerken van de producten in de regio zelf, het verbinden van landbouw en visserij met recreatie en toerisme en het verbinden van landbouw met energie.

Lees meer

Havens

Verspreid langs de Waddenkust liggen grotere industrie-, veer- en visserijhavens, met daaromheen verschillende bedrijven. Deze clusters zijn belangrijk voor de economische ontwikkeling en een bron van werkgelegenheid. In het waddenzeegebied behoren de havens van Den Helder, Harlingen, de Eemshaven en de haven van Delfzijl tot de Noordelijke zeehavens. Deze zeehavens vervullen een belangrijke functie in de regionale economie.

Lees meer

Recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme zijn de belangrijkste economische sectoren op de Waddeneilanden. Recreatie en toerisme dragen ook belangrijke bij aan het draagvlak voor de bescherming van het gebied. Langs de Waddenkust is het aandeel van recreatie in de totale werkgelegenheid bescheidener, hoewel hier ook sprake is van groei. Om verstoring van de natuur te voorkomen is wadlopen is aan regels gebonden en voor vaarrecreatie zijn afspraken gemaakt in het convenant vaarrecreatie.

Lees meer

Visserij

De visserij is een belangrijke inkomensbron voor bewoners van het Waddengebied en daarbuiten. De beroepsvissers op de Waddenzee en in de Noordzeekustzone vissen vooral op garnalen. Mosselzaad wordt in de Waddenzee ingevangen en opgevist en vervolgens uitgezaaid en opgekweekt op kweekpercelen. Daarnaast vindt in de Waddenzee handmatige kokkelvisserij, vaste vistuigvisserij, zeebaars- en hardervisserij plaats en worden oesters geraapt. Ook is er van oudsher sprake van recreatievevisserij, bijvoorbeeld met staand want en het handmatig rapen van schelpdieren voor eigen gebruik.

Lees meer