Harlingen

De Friese zeehaven is:

  • Handels-en industriehaven: De haven is voor Harlingen en de regio van groot economisch belang. Afgezien van de grote kottervloot en de veerboten, doen jaarlijks vele coasters, vrachtschepen en binnenschepen de haven aan.Grote houtloodsen horen al eeuwenlang bij Harlingen. Nieuw zijn de grote koel- en vrieshuizen waarin bederfelijke goederen worden opgeslagen. Er is zand- en grind overslag en pootaardappelen worden vaak via Harlingen verscheept. Ook producten van veeteelt vinden hun weg naar talloze landen via de haven. De containerlijndienst groeit gestaag.
  • Visserijhaven: Met het groter worden van hun kotters hebben Urker vissers Harlingen gekozen als tweede thuishaven omdat deze vanaf de Noordzee vrij bereikbaar is. Aan het eind van de week lossen veel schepen en dan draait de visafslag Insula - eigendom van de vissers - op volle toeren. Tong, schol, schelvis en kabeljauw vormen het grootste deel van de aanvoer. Op het Wad zijn garnalenkotters, kokkelschepen en mosselaars actief.
  • Veerhaven: Harlingen is vertrekhaven voor een bezoek aan de waddeneilanden Terschelling en Vlieland. Rederij Doeksen houdt zich sinds 1923 bezig met passagiersvervoer over de Waddenzee naar de beide eilanden. Per jaar vervoeren de veerboten, waaronder een snelboot, bijna 600.000 passagiers heen en weer tussen Harlingen en Terschelling en Vlieland.
  • Recreatiehaven: op 2 locaties gelegen jachthavens waarbij de Zuiderhaven is bestemd voor vaste ligplaatshouders en de Noorderhaven hoofdzakelijk in gebruik is als passantenhaven (50 ligplaatsen)
  • De bruine vloot Harlingen is de  thuishaven van 70 traditionele zeilschepen, die gedurende het vaarseizoen van april tot en met oktober zeiltochten met passagiers op de waddenzee, het ijsselmeer en de Friese binnenwateren maken.

Harlingen is de thuishaven van een zeegaande politieboot en een douanevaartuig omdat hier een grenspost van de EU is. Er liggen hier twee KNRM-reddingsboten op station.