Eemshaven en Delfzijl

Groningen Seaports is de beheerder van de haven van Delfzijl en de Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen. In Groningen Seaports participeren de Provincie Groningen (50%), De Gemeente Delfzijl (30%) en de Gemeente Eemsmond (20%).

Groei

29 september 2008 - In het jaar 2007 was er sprake van een sterke toename van de activiteiten in de Eemshaven en de haven van Delfzijl. Niet eerder waren de investeringsprogramma's van Groningen Seaports én van de bedrijven in het Eemsdelta-gebied zo omvangrijk als in 2007. Dit blijkt uit de gegevens van het jaarverslag 2007 van Groningen Seaports.

Ook het eerste halfjaar van 2008 was er sprake van groei. De overslag is ten opzichte van 2007 met 5% gegroeid en aan bedrijventerreinen is 62 ha verkocht of verpacht (in 2007 ging het in totaal om 17 ha).
Met name de sectoren chemie, energie, recycling, agribusiness en logistiek zorgen voor deze groei.
Voor meer gegevens over goederenoverslag zie Feiten en Figuren.

Eemshaven
In de Eemshaven is de Handelskade het gebied tussen de Julianahaven en de Emmahaven alsmede het gedeelte ten westen van de Emmahaven. De noordzijde van Handelshaven is uitgerust met 1150 meter kade, waaraan rollend materieel, containers en algemene lading worden op- en overgeslagen. Aan deze kade zijn drie stuwadoorbedrijven gevestigd die papier, vis en vleesproducten (gekoeld), suiker en algemene lading op- en overslaan. Regelmatig wordt de Handelskade ook gebruikt voor projectladingen en andere logistieke activiteiten. Te denken valt hierbij aan het afbouwen van grote cruiseschepen of het plegen van onderhoud aan boorplatforms. Ten noorden van de Emmahaven worden passagiersdiensten naar Borkum en Helgoland onderhouden. Verder zijn aan de westkant van de Emmahaven het Service Centrum Eemshaven (bedrijfsverzamelgebouw met allerlei kleine dienstverlenende bedrijven erin), het Zeemanshuis en de KNRM gehuisvest.

Haven Delfzijl
De Handelshaven in Delfzijl heeft zeer moderne en goed uitgeruste handelskades met alle faciliteiten: ruime op- en overslagcapaciteit en hoogwaardige laad- en losfaciliteiten. Rond de haven zijn vele gespecialiseerde dienstverlenende bedrijven en instanties gevestigd: een loodsdienst, sleepdienst, vastmakers, stuwadoors en marechaussee. Tot de Handelshaven worden de Handelskades Oost en West gerekend alsmede de Damsterhaven. De Handelskade West en de Damsterhaven hebben geen laad- en losfaciliteiten meer en dit gedeelte ontwikkelt zich tot de maritieme toeristische trekpleister van de haven met een gezellige havenboulevard, kleine (maritieme) bedrijven en een jachthaven. Tevens ligt voor de kade nog een drijvende steiger, welke wel voor commerciële doeleinden wordt ingezet en waar schepen aan beide zijden aan kunnen leggen. De Handelskade Oost is uitgerust met in totaal 850 meter kade waaraan algemene lading en bulkgoederen worden overgeslagen. Achter deze kade zijn een drietal stuwadoorsbedrijven gevestigd die de op- en overslag verzorgen van hout, containers, papier, hardhouten stammen, algemene lading, chinaklei, pulp en diverse andere goederen.

Kamerbrief bouw NUON-centrale Eemshaven

Op 6 juni 2008 is een kamerbrief (pdf, 50 kB) verstuurd van minister Gerda Verburg aan de Tweede Kamer. De minister antwoordt hiermee op vragen van de heren Atsma en  Jager (beiden CDA) over de bouw van een elektriciteitscentrale. Een voorlopige voorziening van de Raad van State heeft naar verwachting geen gevolgen voor de definitieve realisering van de centrale.