Den Helder

De haven van Den Helder voorziet in meerdere functies:

  • Handelshaven: Den Helder gaat een steeds belangrijkere rol spelen als handelshaven. Vooral in de overslagsector. Al een groot aantal jaren wordt hier zand en grind overgeslagen, afkomstig uit de Waddenzee en de Noordzee. Maar ook worden er per schip bouwmaterialen, brandstoffen, staalconstructies, houtproducten en vis aan- en afgevoerd, alsmede producten en materieel voor de olie- en gasindustrie. Verder vindt er overslag plaats van aardgascondensaat, boorspoeling en baggerslib. Tevens is er ruimte beschikbaar voor de overslag van land- en tuinbouwproducten.
  • Offshorehaven: booreilanden en productieplatformen op de Noordzee worden bevoorraad, offshorevaartuigen doen Den Helder aan voor bemanningswisselingen, bunkeren, provianderen, onderhoud en reparatie. Soms worden booreilanden naar Den Helder gebracht zodat inspectie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden gedaan kunnen worden. 
  • Visserijhaven: Den Helder is de thuishaven voor een moderne vissersvloot. Er is een geprivatiseerde visafslag waar niet alleen Nederlandse maar ook Duitse, Deense, Noorse, Britse en Belgische vissersschepen hun vis aanvoeren.
  • Kustwachthaven: De haven van Den Helder biedt plaats aan het kustwachtcentrum en diverse kustwachtvaartuigen.
  • Marinehaven: Den Helder is de thuisbasis van de Koninklijke Marine, die hier over een eigen havencomplex beschikt.
  • Veerhaven: Den Helder is de enige haven van waaruit door Texels Eigen Stoomboot Onderneming (TESO) een reguliere veerdienst wordt onderhouden met het waddeneiland Texel. Hiervoor is een speciale veerhaven aangelegd.

Daarnaast is er een museumhaven met historische schepen, een jachthaven en doet de rede van Den Helder dienst als vluchthaven  bij slecht weer.