Spring naar hoofd-inhoud

Beleid

In de Agenda voor het Waddengebied: Goede en betrouwbare bereikbaarheid in het Waddengebied is een basisvoorziening voor bewoners en bezoekers, op de eilanden en langs de kust. Het is een voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en voor recreatie en toerisme. Bij de bereikbaarheid van het Waddengebied richt de aandacht zich vaak op het vaarverkeer: de veerboten van en naar de Waddeneilanden, vracht- en visserijschepen van en naar de Waddenzeehavens en recreatievaart van en naar de jachthavens. Duurzame bereikbaarheid en mobiliteit in het Waddengebied gaat echter om meer dan vaarbewegingen. Het gaat over de hele vervoersketen en de logistieke ketens, de bereikbaarheid van de Waddenzeehavens en veerhavens vanuit het achterland en de bereikbaarheid van werk, woningen en voorzieningen op de eilanden en langs de kust.

Lees meer

Scheepvaart

Door de geulen van de Waddenzee en het Eems-Dollard estuarium varen vrachtschepen, veerboten, vissersboten, andere bedrijfsvaartuigen en pleziervaartuigen. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is verantwoordelijk voor een goed beheer van de vaarwegen en de scheepvaart. De belangrijkste scheepvaartroutes gaan in de richting van de havens van Harlingen en Delfzijl, hierbij gaat het vooral om het vervoer van goederen. Passagiers worden vooral vervoerd van en naar de eilanden.

Lees meer

Luchtvaart

Vliegvelden rond de Waddenzee zijn gesitueerd bij Den Helder, op Texel en Ameland. Het vliegveld bij Den Helder wordt vooral gebruikt voor landingen van helikopters van en naar de boorplatforms in de Noordzee. Het vliegverkeer van en naar de vliegvelden op Texel en Ameland is gebonden aan vliegroutes in corridors. Boven milieubeschermingsgebieden en gebieden waar zich veel vogels ophouden gelden minimale vlieghoogtes.

Lees meer

Kabels en Leidingen

In de Waddenzee liggen verschillende kabels en leidingen, in hoofdzaak ten behoeve van de nutsvoorzieningen naar de eilanden. Deze kabels en leidingen zijn meestal aangelegd in leidingenstraten op de wantijen onder de eilanden. De bodem van de Waddenzee is voortdurend in beweging, waardoor geulen zich verplaatsen. Als gevolg hiervan komen de aanwezige kabels en leidingen te dicht onder de bodem te liggen en soms zelfs helemaal vrij.

Lees meer