Spring naar hoofd-inhoud

Beleid

In de Agenda voor het Waddengebied: Onder de Waddenzee liggen meerdere kleine gasvelden; de gaswinning vindtonder meer plaats vanaf Ameland, Moddergat, Nes en Lauwersoog. Nieuwe boringen naar gas in de Waddenzee zijn niet toegestaan. In plaats daarvan wordt nu schuin geboord vanaf locaties op land. Die locaties bevinden zich achter de dijk op het vasteland. Zout wordt gewonnen door Frisia Zout uit ondergrondse locaties onder de Waddenzee.

Lees meer

Gaswinning

In het zeegebied van de de Nederlandse Waddenzee wordt alleen gas gewonnen op de locatie Zuidwal, ten westen van Harlingen. Daarnaast wordt waddengas gewonnen vanuit een aantal locaties op de wal, vanaf Ameland, Blija, Moddergat en Ruidhorn.

Lees meer

Steenzoutwinning

Frisia Zout B.V. wint sinds 1996 steenzout in de buurt van Harlingen. Dit steenzout zit 2500 tot 3000 meter diep en wordt gewonnen door water onder hoge druk te injecteren. Het zoutgesteente lost in het water op waardoor pekel ontstaat. Deze pekel wordt vervolgens opgepompt en het zout wordt ingedampt.

Lees meer

Bodemdaling

In het waddengebied daalt de bodem op verschillende plekken door de winning van gas en steenzout. Deze bodemdaling treedt heel geleidelijk op, gespreid over een groot oppervlak. Er wordt al jaren veel onderzoek gedaan naar de gevolgen van deze bodemdaling voor natuur, landschap, landbouw, wegen en gebouwen.

Lees meer

Bodemdaling Ameland

Door de gaswinning op Ameland treedt bodemdaling op. De bodemdaling en mogelijke effecten worden gemonitord vanaf het begin van de gaswinning in 1986.

Lees meer

Subsidence Ameland

For more than 20 years the impact of subsidence due to gas production from a depth of about 3.5 km below the Dutch Wadden Sea island of Ameland is being monitored. An independent Committee supervises the monitoring. This is the longest integrated ecological research project on the impact of subsidence worldwide.

Read more

Publicaties diepe delfstoffen

Ga naar overzicht publicaties

Archief gaswinning

Ga nar het archief gaswinning