Vlieland

Schietrange Vliehors

Op de Vliehors op Vlieland wordt gedurende het gehele jaar met bommen, raketten en met munitie van boordkanonnen van gevechtsvliegtuigen geoefend. Tijdens deze oefeningen is het terrein niet toegankelijk voor burgers.

Op 23 september 2009 heeft het Ministerie van VROM de ingediende milieuvergunning voor de Schietrange Vliehors definitief beschikt. De milieuvergunningaanvraag en de doorgelopen procedure zijn in overleg met diverse belangenverenigingen tot stand gekomen zonder dat er een beroepsprocedure gevolgd moest worden. De gekoppelde Wvo vergunning is in dezelfde tijd door Rijkswaterstaat aangepast aan de milieuvergunning, deze is 27 augustus 2009 definitief beschikt. Met betrekking tot het vlieggeluid is in 2009 een ministeriƫle regeling van kracht geworden welke de vliegbewegingen en het geproduceerde geluid reguleert.

Cavalerieschietkamp Vlieland

Tot en met mei 2004 was er een schietkamp aanwezig op Vlieland, waar zowel met zowel tanks (Leopard II) als met antitankwapens (zogenaamde TOW) werd geschoten. Ook vonden combinaties plaats van tank- en antitankwapens. Het terein werd alleen tussen 1 september en 15 april gebruikt. Met ingang van mei 2004 is het schietkamp buiten gebruik gesteld. Vanaf 2005 is niet meer geschoten op het kamp.