Marnewaard

Oefenterrein Marnewaard

Het oefenterrein Marnewaard is met ca. 1600 ha één van de grootste oefenterreinen van Nederland. Het terrein, dat voor het grootste deel in de jaren tachtig van de vorige eeuw is aangelegd, bestaat uit bossen, zandwegen en grote oppervlakten open terrein, ingericht voor rups- en wielvoertuigen. Daarnaast is er een schietbaan, een oefendorp en een kazerne (de Willem Lodewijk van Nassau Kazerne).

De kazerne is in 1989 in gebruik genomen. Bijzonder aan de kazerne is dat er geen vaste eenheid is gestationeerd. De oefenende eenheden maken gedurende een aantal weken gebruik van de schietbaan, het oefenterrein en het oefendorp.

Oefendorp Marnehuizen

Het oefendorp, "Marnehuizen" kent ca 120 bebouwingsobjecten, variërend van een gemeentehuis, winkels, een schoolgebouw, tot een stationsgebouw met ca. 100 meter spoorlijn, 19 ruïnes en een groot aantal eengezinswoningen. Omdat er, in het kader van uitzendingen, internationaal steeds meer een beroep wordt gedaan op de Nederlandse Krijgsmacht wordt het dorp steeds vaker gebruikt voor training en opleiding. Daarnaast is het oefendorp ook een gewilde oefenlocatie voor politie, brandweer, mobiele eenheid en diverse buitenlandse defensie eenheden.