Spring naar hoofd-inhoud

Schiet- en oefenterreinen

In het Waddengebied liggen verschillende schiet- en oefenterreinen van het Ministerie van Defensie en vinden verschillende militaire activiteiten plaats. Het gaat om oefen-, schiet- en vliegactiviteiten van de Koninklijke Landmacht en Luchtmacht en om amfibische oefeningen van de Marine.

Het Waddengebied heeft de volgende schiet- en oefenterreinen:

 • Breezanddijk (halverwege de Afsluitdijk)
  Op deze oude werkhaven wordt munitie van de Koninklijke Landmacht en Koninklijke Marine getest.
 • Schietterrein de Vliehors (op Vlieland)
  Hier oefenen gevechtsvliegtuigen in het afwerpen van bommen, het schieten op gronddoelen en het afschieten van raketten.
 • Schietbaan  en oefenterrein Marnewaard
  In de Marnewaard, in de buurt van het Lauwersmeer, wordt op de schietbaan geoefend met boordwapens (geschut in oorlogsvliegtuigen) en mitrailleurs. In het oefenterrein is een compleet oefendorp ingericht.
 • Mokbaai, de Hors en Texel
  Marine oefeningen in de Westelijke Waddenzee

Het schietgebied Breezanddijk heeft een schietpunt op de Afsluitdijk. De onveilige zone ligt boven het IJsselmeer. Het gebied wordt gebruikt door de Koninklijke Landmacht en de Marine voor het testen van 155 mm en 25 mm munitie.

Het oefenterrein Marnewaard is met ca. 1600 ha één van de grootste oefenterreinen van Nederland. Het terrein, dat voor het grootste deel in de jaren tachtig van de vorige eeuw is aangelegd, bestaat uit bossen, zandwegen en grote oppervlakten open terrein, ingericht voor rups- en wielvoertuigen. Daarnaast is er een schietbaan, een oefendorp en een kazerne (de Willem Lodewijk van Nassau Kazerne).

De kazerne is in 1989 in gebruik genomen. Bijzonder aan de kazerne is dat er geen vaste eenheid is gestationeerd. De oefenende eenheden maken gedurende een aantal weken gebruik van de schietbaan, het oefenterrein en het oefendorp.

Oefendorp Marnehuizen

Het oefendorp, "Marnehuizen" kent ca 120 bebouwingsobjecten, variërend van een gemeentehuis, winkels, een schoolgebouw, tot een stationsgebouw met ca. 100 meter spoorlijn, 19 ruïnes en een groot aantal eengezinswoningen. Omdat er, in het kader van uitzendingen, internationaal steeds meer een beroep wordt gedaan op de Nederlandse Krijgsmacht wordt het dorp steeds vaker gebruikt voor training en opleiding. Daarnaast is het oefendorp ook een gewilde oefenlocatie voor politie, brandweer, mobiele eenheid en diverse buitenlandse defensie eenheden.

Schietrange Vliehors

Op de Vliehors op Vlieland wordt gedurende het gehele jaar met bommen, raketten en met munitie van boordkanonnen van gevechtsvliegtuigen geoefend. Tijdens deze oefeningen is het terrein niet toegankelijk voor burgers.

Op 23 september 2009 heeft het Ministerie van VROM de ingediende milieuvergunning voor de Schietrange Vliehors definitief beschikt. De milieuvergunningaanvraag en de doorgelopen procedure zijn in overleg met diverse belangenverenigingen tot stand gekomen zonder dat er een beroepsprocedure gevolgd moest worden. De gekoppelde Wvo vergunning is in dezelfde tijd door Rijkswaterstaat aangepast aan de milieuvergunning, deze is 27 augustus 2009 definitief beschikt. Met betrekking tot het vlieggeluid is in 2009 een ministeriële regeling van kracht geworden welke de vliegbewegingen en het geproduceerde geluid reguleert.

Cavalerieschietkamp Vlieland

Tot en met mei 2004 was er een schietkamp aanwezig op Vlieland, waar zowel met zowel tanks (Leopard II) als met antitankwapens (zogenaamde TOW) werd geschoten. Ook vonden combinaties plaats van tank- en antitankwapens. Het terein werd alleen tussen 1 september en 15 april gebruikt. Met ingang van mei 2004 is het schietkamp buiten gebruik gesteld. Vanaf 2005 is niet meer geschoten op het kamp.

De Marine houdt diverse oefeningen waarbij er wordt gevaren op de Waddenzee, met name in het westelijk deel van de Waddenzee. De oefeningen variëren van navigatieoefeningen, amfibische operaties en trainingen en PR-activiteiten. De amfibische oefeningen vinden plaats op het militair oefenterrein van de Joost Dourleinkazerne, de Vliehors op Vlieland en bij Den Oever. Daarnaast varen de landingsvaartuigen bijna dagelijks op de Waddenzee voor training, opleidingen en diverse transporten.

Minder oefenterreinen

Sinds het verschijnen van het eerste Structuutschema Militaire Terreinen zijn de schietrange de Noordvaarder en de schietterreinen Lutjeswaard gesloten, is het Cavalerie Schietkamp Vlieland in 2004 buiten gebruik gesteld en is het gebruik van de schietrange de Vliehors aanzienlijk is verminderd.
In de Nota Waddenzee is aangegeven dat het Kabinet van mening is dat een verdere vermindering van militaire activiteiten in de Waddenzee niet mogelijk is. Het belang van deze activiteiten is te groot. Bovendien is verplaatsing naar elders niet mogelijk gebleken.

Meer informatie:

www.defensie.nl