Uitgelicht

Aankondiging Openbare Verlichting Congres Ruimte en Licht 16 november a.s. Kasteel de Vanenburg te Putten

Tijdens het 2 daags symposium ‘Feel the Night’ op 19 en 20 oktober jl. hebben de sprekers ons vanuit diverse invalshoeken geïnspireerd met betrekking tot duisternis.
Eén ding is duidelijk: we weten nog heel veel niet, maar wel steeds meer. Zo vertelde Kamiel Spoelstra over de effecten van verschillende kleuren licht.
Zijn onderzoeksresultaten zijn zeer relevant om negatieve effecten van verlichting op natuur te verminderen.
Kamiel licht zijn onderzoek toe tijdens het Openbare Verlichting Congres.

Voor nadere informatie zie http://www.ruimtelichtcongres.nl/home

Inventarisatie lichtuitstoot noordelijk kustgebied

In opdracht van Programma naar een Rijke Waddenzee heeft bureau Clafis een inventarisatie uitgevoerd in het noordelijk kustgebied waarbij de huidige lichtuitstoot in kaart is gebracht. De resultaten van deze quick scan lichtuitstoot treft u aan onder het kopje “publicaties Dark Sky”.
Conform de intentieverklaring die vorig jaar door 43 partijen is ondertekend, worden nu gesprekken ingepland met de ondertekenaars om de resultaten van de quick scan toe te lichten zodat de betreffende partij kan bepalen welke maatregel zal worden genomen om de lichtuitstoot terug te dringen.
Zo dragen we samen bij aan het versterken van de duisternis in en om het Wad!

Symposium Feel the Night

Het Programma naar een Rijke Waddenzee, Stichting Feel the Night, Night Light en de Waddenacademie organiseerden op 19 en 20 oktober het 19e symposium van de Waddenacademie over het belang van stilte en duisternis in het waddengebied.

De pdf's en video-opnames van de presentaties en een foto-impressie staan online.

https://www.waddenacademie.nl/nl/organisatie/symposia/symposium-feel-the-night/ 

Dark Sky Parken

Een Dark Sky Park is een gebied waar het donker is, waar de duisternis behouden blijft en waar bezoekers 's nachts welkom zijn om die duisternis te beleven en de sterrenhemel te zien. Met het Nationaal Park Lauwersmeer erbij heeft de IDA heeft wereldwijd nu 41 natuurparken en -reservaten aangeduid als Dark-Sky locatie. Daarvan liggen ongeveer de helft in de Verenigde Staten. Het Lauwersmeergebied is het tweede Dark Sky Park van Nederland. In 2015 kreeg de Boschplaat op Terschelling het predicaat als eerste van ons land. Voor meer informatie zie:

https://darkskyterschelling.nl/ 

Rapport Dark Sky Park De Boschplaat (pdf, 2,6 Mb)

www.darkskyparklauwersmeer.nl 

Rapport 2016-217 Dark Sky Park Lauwersmeer (pdf, 3,5 Mb)

Dag- en nachtkaart Dark Sky Park lauwersmeer (pdf, 1,8 Mb)

Duisternis Waddengebied prominent in Kust & Zeegids

Datum: 13 juli 2017
Bron: Programma Rijke Waddenzee

Wie op vakantie gaat langs de Nederlandse kust zal ‘m vast tegenkomen. De Kust & Zeegids. Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft er ook een bijdrage aangeleverd via een verhaal over Werelderfgoed Waddenzee en de Dark Sky. Zo vragen we aandacht voor het behoud en de verdere ontwikkeling van het nachtelijk duister in het Waddengebied.

Naast een pagina over de waarde van duisternis voor mens en natuur in het Waddengebied is er ook een andere pagina met tal van leuke weetjes. Weet jij bijvoorbeeld wat de inspiratie is geweest voor het Wereldergoedlogo? En welke vogel het meeste voorkomt op de Waddenzee?

Schoolklassen
De Kust & Zeegids verschijnt in een oplage van 200.000 stuks langs de gehele Nederlandse kust. Van Zeeland tot aan Schiermonnikoog. Je kunt ‘m ondermeer tegenkomen op de veerboten naar de Waddeneilanden, VVV-kantoren, bezoekerscentra en op campings. Daarnaast maakt de gids onderdeel uit van een lesprogramma dat op tientallen scholen in de kustregio wordt onderwezen.

Blader hier door de volledige Kust & Zeegids

Night Light

Sinds januari 2017 is de Provincie Fryslan leadpartner van het Europese Interreg Europe project Night Light. Partners in Hongarije, Spanje, Luxemburg, Denemarken, Slovenië en Italië en Nederland spreken met elkaar over het beschermen en beleven van de nacht. Ze wisselen voorbeelden uit die  laten zien hoe de nacht donkerder kan worden en hoe je deze goed kunt beleven. Het doel van het  project is vooral dat het thema een plek krijgt in beleid zoals in de provinciale omgevingsvisie.  Er wordt gewerkt aan een actieplan waarin vermeld wordt wie zich in de regio met het thema op welke manier bezig houdt en welke acties nog door de verschillende partijen genomen gaan worden. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met en meegelift op de acties van PRW (Programmaplan) .

In the Night Light project regional authorities from The Netherlands, Hungary, Spain, Luxemburg, Denmark, Slovenia and Italy join forces to improve their regional policies for the prevention of light pollution, preservation of dark skies and the sustainable exploitation of dark sky places. The project will introduce packages of regional policy measures for each of the partner regions that will result in a lasting reduction of light pollution, the designation of nature areas where dark skies are protected and the introduction of new services and facilities to attract eco-tourism to these dark sky areas.

Vervolgstappen Dark Sky Waddengebied

Het Programma naar een Rijke Waddenzee kijkt tevreden terug op de intentieverklaring voor een Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied, tijdens de Nacht van de Nacht 29 oktober 2016. Inmiddels wordt er al weer hard gewerkt aan de vervolgstappen.

PRW wil graag de positieve energie van de ondertekening op Zwarte Haan vast houden. Daarom is het belangrijk om snel stappen te zetten in het proces om de duisternis in het Waddengebied te versterken. Bureau Clafis is aan de slag om met een lichttechnicus de partners te bezoeken. PRW werkt nauw samen met de provincie Fryslân om de samenhang met het Interreg project Night Light in kaart te brengen.Ook is er tussen de provincies contact over de monitoringsbehoefte  over duisternis. Mogelijk wordt dit opgenomen in de plannen rondom de basismonitoring vanuit de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee.

Factsheets

PRW is inmiddels aan de slag om factsheets te maken.  Dit resulteert in een beknopte rapportage met een overzicht van:

• de stand van de techniek met betrekking tot verlichting en bijbehorende toepassingsmogelijkheden, gericht op het beperken van lichthinder;

• een update van de wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de betekenis van duisternis voor mens en dier en

• een overzicht van best practises om duisternis te versterken.

NMF Noord-Holland organiseerde op 30 november 2016 een inspiratiebijeenkomst over de versterking van duisternis. Op 15 december 2016 organiseerden Programma Waddenzeehavens en Programma naar een Rijke Waddenzee een ‘Werkatelier Innovaties duurzaam havenbedrijf van Wereldklasse’ waarbij ook aandacht voor duisternis.