Uitgelicht

Trilateraal Programma Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied

Samenwerking tussen de drie Waddenzeelanden – Denemarken, Duitsland en Nederland – is van onschatbare waarde voor een transitie naar een duurzame Waddeneconomie. Samen hebben zij onder de vlag van UNESCO een aantal kernwaarden van het gebied benoemd: ruimte, rust, openheid, nachtelijk duister, een unieke levende natuur en de onverstoorde dynamiek van getijdenwater, zand en slib.

Meer Informatie

Inventarisatie lichtuitstoot noordelijk kustgebied

In opdracht van Programma naar een Rijke Waddenzee heeft bureau Clafis in 2017 een inventarisatie uitgevoerd in het noordelijk kustgebied waarbij de huidige lichtuitstoot in kaart is gebracht. De resultaten van deze quick scan lichtuitstoot treft u aan onder het kopje “publicaties Dark Sky”.
Conform de intentieverklaring van 2016 zijn er gesprekken gevoerd met de ondertekenaars zodat de betreffende partij heeft kunnen bepalen welke maatregel zal worden genomen om de lichtuitstoot terug te dringen.
Zo dragen we samen bij aan het versterken van de duisternis in en om het Wad!

Symposium Feel the Night

Het Programma naar een Rijke Waddenzee, Stichting Feel the Night, Night Light en de Waddenacademie organiseerden op 19 en 20 oktober 2017 het 19e symposium van de Waddenacademie over het belang van stilte en duisternis in het waddengebied.

De pdf's en video-opnames van de presentaties en een foto-impressie staan online.

https://www.waddenacademie.nl/nl/organisatie/symposia/symposium-feel-the-night/ 

Dark Sky Parken

Een Dark Sky Park is een gebied waar het donker is, waar de duisternis behouden blijft en waar bezoekers 's nachts welkom zijn om die duisternis te beleven en de sterrenhemel te zien. Met het Nationaal Park Lauwersmeer erbij heeft de IDA heeft wereldwijd nu 41 natuurparken en -reservaten aangeduid als Dark-Sky locatie. Daarvan liggen ongeveer de helft in de Verenigde Staten. Het Lauwersmeergebied is het tweede Dark Sky Park van Nederland. In 2015 kreeg de Boschplaat op Terschelling het predicaat als eerste van ons land. Voor meer informatie zie:

https://darkskyterschelling.nl/ 

Rapport Dark Sky Park De Boschplaat (pdf, 2,6 Mb)

www.darkskyparklauwersmeer.nl 

Rapport 2016-217 Dark Sky Park Lauwersmeer (pdf, 3,5 Mb)

Dag- en nachtkaart Dark Sky Park lauwersmeer (pdf, 1,8 Mb)

Duisternis Waddengebied prominent in Kust & Zeegids

Datum: 13 juli 2017
Bron: Programma Rijke Waddenzee

Wie op vakantie gaat langs de Nederlandse kust zal ‘m vast tegenkomen. De Kust & Zeegids. Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft er ook een bijdrage aangeleverd via een verhaal over Werelderfgoed Waddenzee en de Dark Sky. Zo vragen we aandacht voor het behoud en de verdere ontwikkeling van het nachtelijk duister in het Waddengebied.

Naast een pagina over de waarde van duisternis voor mens en natuur in het Waddengebied is er ook een andere pagina met tal van leuke weetjes. Weet jij bijvoorbeeld wat de inspiratie is geweest voor het Wereldergoedlogo? En welke vogel het meeste voorkomt op de Waddenzee?

Schoolklassen
De Kust & Zeegids verschijnt in een oplage van 200.000 stuks langs de gehele Nederlandse kust. Van Zeeland tot aan Schiermonnikoog. Je kunt ‘m ondermeer tegenkomen op de veerboten naar de Waddeneilanden, VVV-kantoren, bezoekerscentra en op campings. Daarnaast maakt de gids onderdeel uit van een lesprogramma dat op tientallen scholen in de kustregio wordt onderwezen.

Blader hier door de volledige Kust & Zeegids

Night Light

Sinds januari 2017 is de Provincie Fryslan leadpartner van het Europese Interreg Europe project Night Light. Partners in Hongarije, Spanje, Luxemburg, Denemarken, Slovenië en Italië en Nederland spreken met elkaar over het beschermen en beleven van de nacht. Ze wisselen voorbeelden uit die  laten zien hoe de nacht donkerder kan worden en hoe je deze goed kunt beleven. Het doel van het  project is vooral dat het thema een plek krijgt in beleid zoals in de provinciale omgevingsvisie. 

Op de Nightlight website staat veel informatie, onder andere goede voorbeelden hoe aan het onderwerp gewerkt wordt elders in Europa

In the Night Light project regional authorities from The Netherlands, Hungary, Spain, Luxemburg, Denmark, Slovenia and Italy join forces to improve their regional policies for the prevention of light pollution, preservation of dark skies and the sustainable exploitation of dark sky places. The project will introduce packages of regional policy measures for each of the partner regions that will result in a lasting reduction of light pollution, the designation of nature areas where dark skies are protected and the introduction of new services and facilities to attract eco-tourism to these dark sky areas.