Publicaties Dark Sky

Rapport met afspraken terugdringing lichtuitstoot Waddengebied

Onlangs zijn afspraken vastgelegd in het kader van terugdringen lichtuitstoot in het Waddengebied (pdf, 767 Kb).

Dit vloeit voort uit de intentieverklaring die in oktober 2016 in Zwarte Haan is ondertekend.

Een belangrijke stap waarmee gezamenlijk in het gehele Waddengebied fors bijdragen wordt aan het versterken van de duisternis!

Rapportage Inventarisatie quick-win terugdringen lichtuitstoot Waddengebied
In opdracht van Programma naar een Rijke Waddenzee heeft bureau Clafis een inventarisatie uitgevoerd in het noordelijk kustgebied waarbij de huidige lichtuitstoot in kaart is gebracht. De resultaten van deze quick scan lichtuitstoot treft u hieronder aan per gemeente:

Provincie Noord Holland
- Gemeente Den Helder (pdf 8,6 Mb)
- Gemeente Hollands Kroon (pdf 10,1 Mb)
Provincie Friesland
- Gemeente Vlieland (pdf 1 Mb)
- Gemeente Terschelling (pdf 2,2 Mb)
- Gemeente Schiermonnikoog (pdf 1 Mb)
- Gemeente Sudwest Fryslân (pdf 4,7 Mb)
- Gemeente Harlingen (pdf 4,3 Mb)
- Gemeente Franekeradeel (pdf 5,7 Mb)
- Gemeente Het Bildt (pdf 4,3 Mb)
- Gemeente Ferwerderadiel (pdf 5,1 Mb)
- Gemeente Dongeradeel (pdf 12 Mb)
Provincie Groningen
- Gemeente De Marne (pdf 9,6 Mb)
- Gemeente Eemsmond (pdf 10,6 Mb)
- Gemeente Delfzijl (+ Groningen Seaports) (pdf 9,1 Mb)
- Gemeente Oldambt (pdf 2,4 Mb)

Meer licht op duisternis: Factsheets Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied

Verschillende vragen staan centraal. Hoe kunnen we meer duisternis bereiken in het Waddengebied?  Welke effecten heeft licht op mens en natuur? Hoe kan je anders omgaan met het gebruik van licht, rekening houdend met economische bedrijvigheid, veiligheid en arbeidsomstandigheden? Het rapport Meer licht op duisternis (pdf, 5,2 Mb) geeft antwoorden op deze vragen.

Duisternis is een unieke kwaliteit in het Waddengebied. De ruim 40 partijen die vorig jaar de intentieverklaring hebben getekend om te komen tot een Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied, willen graag bijdragen aan het terugdringen van de lichtuitstoot in en om de Wadden. Eén van de onderdelen uit het uitvoeringsprogramma Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied is het opstellen van factsheets. Hierin wordt bestaande kennis gebundeld en gedeeld. Bovendien worden concrete mogelijkheden aangereikt waarmee verschillende doelgroepen actief kunnen bijdragen aan het versterken van de duisternis in het Waddengebied.

De factsheets zijn vanuit drie invalshoeken aangevlogen:
1. slim omgaan met technische oplossingen om meer duisternis te realiseren;
2. stand van zaken van de kennis van effecten van licht op mens en natuur;
3. per doelgroep een overzicht van mogelijke maatregelen ter versterking van de duisternis.

Vaak is met kleine maatregelen al veel te bereiken. Is er werkelijk verlichting nodig, en zo ja op welke manier en in welke mate? Uit de factsheets blijkt dat veel negatieve effecten van licht kunnen worden voorkomen door gebruik te maken van een aangepaste lichtkleur. Wit licht levert voor de meeste soorten negatieve effecten op. Amberkleurig (oranje) licht heeft bijvoorbeeld een positief effect op vleermuizen, terwijl groen licht juist weer beter is voor vogels. Ook het moment waarop het licht brandt heeft effect: de ochtenduren en de trekperioden zijn voor vogels het meest kritisch.