Dark Sky

Afspraken terugdringen lichtuitstoot Waddengebied

Op 29 oktober 2016 is een Intentieverklaring “Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied” ondertekend.

Vervolgens zijn afspraken vastgelegd in het kader van terugdringen lichtuitstoot in het Waddengebied (pdf, 767 Kb).

Een belangrijke stap waarmee gezamenlijk in het gehele Waddengebied fors bijdragen wordt aan het versterken van de duisternis!

Dark Sky Waddengebied

Op zaterdagavond 29 oktober 2016, tijdens de Nacht van de Nacht, ondertekenden 43 partijen*, actief op en rondom de Waddenzee, op Zwarte Haan een intentieverklaring om te komen tot een ’Dark Sky’ voor het hele  Waddengebied. Daarmee moet duisternis een kernkwaliteit worden van het hele Waddengebied en een unieke toeristische belevenis van Werelderfgoed Waddenzee.

Sinds 7 februari 2018 maakt ook het Ministerie van Defensie onderdeel uit van Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied. Op meerdere plekken in het Waddengebied gaat Defensie aan de slag om de lichtuitstoot te verminderen in het Waddengebied.

Op 13 september 2018 werd de ondertekeningsgroep uitgebreid met Prorail. De organisatie heeft de verlichting van een reeks treinstations aangepast. De LED-verlichting kan worden gedimd en is duurzaam gemaakt.

De Bildtse landschapsarchitect Nynke-Rixt Jukema, geboren aan de Nieuwebildtdijk bij Zwarte Haan, maakt zich al jaren hard om duisternis als een unieke kwaliteit van het Waddengebied als geheel te omarmen'. Kwaliteit die past bij het Waddengebied: rust, ruimte, duisternis. In 2016 is dit proces in een stroomversnelling gekomen door het Programma naar een Rijke Waddenzee (een samenwerkingsorganisatie van natuurverenigingen, overheden en gebruikers van het Wad). 43 Partijen hebben hun handtekening gezet onder de intentieverklaring om te komen tot een Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied: de provincies, gemeenten, Natuurorganisaties en Nationale Parken, Rijkswaterstaat, Natuur en Milieufederaties en Ministerie EZ /Werelderfgoed Waddenzee en Waddenzee Havens.

Ook is er een internationaal project met de titel Night Light gestart onder regie van de Provincie Fryslan om internationaal ervaringen over beleid, beleving en technologie gericht op de duisternis uit te wisselen. Er wordt nauw samengewerkt op het thema door de diverse partners. Als u vragen over dit project heeft, kunt u mailen naar f.g.vanakker@fryslan.frl.

* De ondertekenaars: Waddenprovincies, Waddeneilanden, RWS, Ministerie EZ, Ver. Waddenzee Gemeenten (gemeenten vaste wal, Den Helder tot aan gemeente Oldambt),  Coalitie Wadden Natuurlijk (Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland, Landschap Noord-Holland, It Fryske Gea, Stichting Het Groninger Landschap, Stichting WAD, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer), Waddenzeehavens, Nationale Parken Waddengebied (Schiermonnikoog, Lauwersmeer en Duinen van Texel), Natuur en Milieufederaties. Sinds 7 februari 2018 ook het ministerie van Defensie, sinds 12 september 2018 Prorail.

Verder in het nieuws:

Eerste donkertemeter geplaatst in Noord-Holland (28 okrober 2020)
Telescoop geplaatst in nieuwe sterrenwacht (22 oktober 2020)
Donkerte keert terug in Waddengebied (29 maart 2020)
 

Meer informatie:

www.nachtvandenacht.nl 

www.sterrendichterbij.nl 

www.friesland.nl 

www.darksky.org

www.rijkewaddenzee.nl

Programmaplan donkerte