Dark Sky

Afspraken terugdringen lichtuitstoot Waddengebied

Onlangs zijn afspraken vastgelegd in het kader van terugdringen lichtuitstoot in het Waddengebied (pdf, 767 Kb).

Dit vloeit voort uit de intentieverklaring die in oktober 2016 in Zwarte Haan is ondertekend.

Een belangrijke stap waarmee gezamenlijk in het gehele Waddengebied fors bijdragen wordt aan het versterken van de duisternis!

Dark Sky Waddengebied

Op zaterdagavond 29 oktober 2016, tijdens de Nacht van de Nacht, ondertekenden 43 partijen*, actief op en rondom de Waddenzee, op Zwarte Haan een intentieverklaring om te komen tot een ’Dark Sky’ voor het hele  Waddengebied. Daarmee moet duisternis een kernkwaliteit worden van het hele Waddengebied en een unieke toeristische belevenis van Werelderfgoed Waddenzee.

Sinds 7 februari 2018 maakt ook het Ministerie van Defensie onderdeel uit van Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied. Op meerdere plekken in het Waddengebied gaat Defensie aan de slag om de lichtuitstoot te verminderen in het Waddengebied.

Op 12 september werd de ondertekeningsgroep uitgebreid met Prorail. De organisatie heeft de verlichting van een reeks treinstations aangepast. De LED-verlichting kan worden gedimd en is duurzaam gemaakt.

De Bildtse landschapsarchitect Nynke-Rixt Jukema, geboren aan de Nieuwebildtdijk bij Zwarte Haan, is de afgelopen jaren een drijvende kracht geweest om duisternis als een unieke kwaliteit van het Waddengebied als geheel te omarmen'. Kwaliteit die past bij het Waddengebied: rust, ruimte, duisternis. In 2016 is dit proces in een stroomversnelling gekomen door het Programma naar een Rijke Waddenzee (een samenwerkingsorganisatie van natuurverenigingen, overheden en gebruikers van het Wad). 43 Partijen hebben hun handtekening gezet onder de intentieverklaring om te komen tot een Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied: de provincies, gemeenten, Natuurorganisaties en Nationale Parken, Rijkswaterstaat, Natuur en Milieufederaties en Ministerie EZ /Werelderfgoed Waddenzee en Waddenzee Havens.

Ook is er een internationaal project met de titel Night Light gestart onder regie van de Provincie Fryslan om internationaal ervaringen over beleid, beleving en technologie gericht op de duisternis uit te wisselen. Er wordt nauw samengewerkt op het thema door de diverse partners. Als u vragen heeft, ideeën of op andere manier iets kwijt wilt over duisternis in de Waddenregio kunt u mailen naar f.g.vanakker@fryslan.frl.

* De ondertekenaars: Waddenprovincies, Waddeneilanden, RWS, Ministerie EZ, Ver. Waddenzee Gemeenten (gemeenten vaste wal, Den Helder tot aan gemeente Oldambt),  Coalitie Wadden Natuurlijk (Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland, Landschap Noord-Holland, It Fryske Gea, Stichting Het Groninger Landschap, Stichting WAD, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer), Waddenzeehavens, Nationale Parken Waddengebied (Schiermonnikoog, Lauwersmeer en Duinen van Texel), Natuur en Milieufederaties. Sinds 7 februari 2018 ook het ministerie van Defensie, sinds 12 september 2018 Prorail.

Meer informatie:

www.nachtvandenacht.nl 

www.sterrendichterbij.nl 

www.friesland.nl 

www.darksky.org

www.rijkewaddenzee.nl