Vogels

Er zijn geen aanwijzingen dat de bodemdaling nadelig zou zijn voor wadvogels. Ten opzichte van het wad ten zuiden van Ameland-West (waar geen bodemdaling was) gingen enkele soorten wat vooruit, en enkele andere wat achteruit. De veranderingen konden deels verklaard worden door het verdwijnen van de mosselbanken op het wantij van Ameland.

Lees hier de onderliggende rapporten: