Symposium en audit

De begeleidingscommissie stelt er prijs op dat de verzamelde gegevens algemeen beschikbaar zijn en dat er een (wetenschappelijk) debat mogelijk is over het onderzoek en de daaruit voortkomende conclusies. Vandaar dat de resultaten van dit bodemdalingsonderzoek op 7 juli 2005, in een openbaar toegankelijk symposium bij de Rijksuniversiteit Groningen, zijn gepresenteerd. Dit symposium was tevens een audit. Een aantal vooraanstaande, niet bij het onderzoek betrokken deskundigen beoordeelden de kwaliteit van het onderzoek en de daaruit getrokken conclusies en adviseerden over de voortzetting.

Resulaten audit (pdf 79 kB