Presentaties

Using permanent plots to monitor effects of soil subsidence.
Presentatie door Han van Dobben en Pieter Slim Alterra Wageningen UR, gehouden op het 11e internationaal wetenschappelijk Waddenzee symposium in Esbjerg in 2005.

What we can learn from 18 years subsidence monitoring?
Lessons for the Wadden Sea
Presentatie door Joop Marquenie en Jaap de Vlas (Begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling Ameland) gehouden op het 11e internationaal wetenschappelijk Waddenzee symposium in Esbjerg in 2005.

Monitoring effecten bodemdaling Ameland, Onderzoekaspecten WL
Presentatie door Wim Eysink bij de aanbieding van het rapport 2005.

Effecten van bodemdaling in de Waddenzee
Presentatie door Jaap de Vlas en Herman Mulder (RIKZ) op het symposium Waddenzeebeleid op Texel in 2004.

Resultaten: Wadsedimentatie metingen Ameland 1996 -2003
NAM