Duinvalleien

De duinvalleien in het bodemdalingsgebied worden natter en een aantal ervan wordt ook vaker overstroomd door zeewater. De eerste aanwijzing dat veranderingen plaats vonden in de duinvalleien kwam in 1994, toen op een aantal plaatsen duindoorns, vlierstruiken en meidoorns dood gingen. Dit is ook geconstateerd op andere eilanden. Deels was dat het gevolg van een zeer natte winter. De waarnemingen hebben aanleiding gegeven tot nieuw onderzoek met als conclusie dat de valleien ten westen van de NAM-locatie's winters duidelijk langer onder water staan dan vroeger. In die gebieden verandert de plantengroei.

Lees hier de bijbehorende rapporten: