Droge duinen

De droge duinen en de daar aanwezige plantengroei ondervinden geen merkbare invloed van de bodemdaling.

Lees hier de volledige rapportage:
Evaluation of changes in permanent plots in the dunes and upper salt marsh at Ameland East - Ecological effects of gas extraction (Engels, pdf 0,8 Mb)