Bodemdaling en gaswinning

In 2000 bedroeg de bodemdaling bij Ameland 22 cm, in 2005 bijna 30 cm. De diameter van de bodemdalingsschotel is in 2005 ongeveer 12 km. Deze schotel strekt zich uit voor ongeveer de helft in de Noordzee en voor ongeveer een derde in de Waddenzee. Verwacht wordt dat het diepste punt uiteindelijk (rond 2015) in totaal  34 tot 37 cm gedaald zal zijn. Volgens de huidige prognose wordt de kuil dieper (de eerste prognose van 1985 was 26 cm), maar met een kleinere diameter dan aanvankelijk was voorspeld. Per saldo neemt de inhoud daardoor af ten opzichte van de prognose van 1985 (van 22,5 miljoen m3 naar 14 miljoen m3). Zowel in de Noordzee als in de Waddenzee treedt compensatie op door zandtransporten, waardoor de daling aan het oppervlak alleen waarneembaar is op Ameland.

Lees het onderliggende rapport Bodemdaling en gaswinning (pdf 1,5 Mb)