Symposium en audit

12 april 2000 werd door de Rijksuniversiteit Groningen een wetenschappelijk symposium georganiseerd naar aanleiding van het uitbrengen van het rapport Monitoring van de effecten van Bodemdaling op Ameland-Oost.

Download de aankondiging (pdf 1,2 Mb) van het symposium

Lees de korte samenvatting (pdf 0,2 Mb) van de lezingen en discussies

Commissie en onderzoekers hebben besloten het commentaar zoveel als mogelijk te implementeren in het toekomstige programma.