Presentaties

Presentatie van de begeleidingscommissie bij de aanbieding van het rapport "Monitoring effecten van bodemdaling op Ameland-Oost: evaluatie na 13 jaar gaswinning" op 30 maart 2000