Foto archief

Ameland voor de bouw van de gaswinningslocatie

Deze foto´s tonen de oostpunt van Ameland vóór de bouw van de gaswinningslocatie

Start van de werkzaamheden in de winter

Aanleg van de gaswinningslocatie op Ameland-Oost

In 1981/1982 werd het ringduin opgespoten met zand uit de Waddenzee en daarna met bulldozers vorm gegeven.

Pijpleiding over de kwelder

Besneeuwde kwelder met sporen van de pijpleiding

Locatie in 1982 vallei A

Foto's uit de winter van 1982

Na de start van de gaswinning in 1983

Na de start van de gaswinning werden de ontwikkelingen rond de locatie nauwlettend gevolgd:

Stormvloedgeulen

Stormvloedgeulen (wash-overs) zijn een zeldzaamheid geworden. Het zijn in feite geulen die dwars over het eiland lopen en de Noordzee met de Waddenzee verbinden. Door de hydraulische weerstand van de zeegaten staat het water op dat moment altijd hoger in de Noordzee en het water stroomt dus altijd naar binnen. Op deze wijze komt er zand op de kwelder en ontstaat een gelaagde structuur. Het kalkrijke zand vergroot de biodiversiteit. Bij de aanvang van de gaswinning bestond de vrees dat het eiland wel eens zou kunnen doorbreken op de stormvloedgeul. Daarom worden jaarlijks panoramafoto's gemaakt. Uit de foto's blijkt dat er geen verandering is opgetreden in de ligging. Er komt alleen water bij extreme waterstanden.