Hoog rapportcijfer waddenzee.nl

De website www.waddenzee.nl scoort hoog in een onafhankelijk tevredenheidsonderzoek in opdracht van het ministerie van EL&I. Met een 7,2 gemiddeld wordt de site beter beoordeeld dan andere overheidswebsites. Vooral terugkerende bezoekers geven een hoog cijfer. Zo'n 90 % van de bezoekers zou het surfen op de website aanraden aan anderen. De te vinden informatie sluit goed aan op de verwachtingen van de bezoekers. Www.waddenzee.nl trok in 2010 ruim 1,14 miljoen bezoekers. 

Aanvullend gebruiksonderzoek over de structuur geeft aan dat er nog winst te boeken is in onder meer de navigatie door het enorme aantal onderwerpen. Ook de vormgeving kan verbeterd worden.

InterWad, de projectorganisatie die www.waddenzee.nl ontwikkelt en beheert in opdracht van alle waddenoverheden, wil deze verbeteringen graag uitvoeren en heeft hiervoor in 2010 reeds voorstellen gedaan, maar wordt geconfronteerd met voorgenomen bezuiningsrondes, waarvan de uitkomst nog onzeker is. 

Rapport onderzoek bezoekersprofiel en tevredenheid waddenzee.nl (pdf, 1 Mb)

Aanvullende rapportage Usability Test waddenzee.nl (pdf, 2 Mb)