Gebruikersenquête

Geachte bezoeker,

Om een goed beeld te krijgen van uw wensen als gebruiker van onze drukbezochte website, hebben wij in nauwe samenwerking met het Van Hall instituut te Leeuwarden, een gebruikersenquête uitgevoerd in de periode van 1 april tot en met 29 mei 2008. Dankzij de reacties van 149 respondenten is er een duidelijk beeld ontstaan van hoe de gebruikers over Waddenzee.nl denken. Ook zijn er verschillen per doelgroep zichtbaar geworden en een groot aantal aandachtspunten en voorstellen voor verbetering van de website gedaan. Het team InterWad zal de komende maanden verschillende aanbevelingen doorvoeren in de website.

Projectteam InterWad: verbeteringen website Waddenzee.nl (september 2008)

Lees hier het volledige eindrapport met aanbevelingen (juni 2008).

InterWad bedankt via deze weg een ieder die de moeite heeft genomen om de enquête in te vullen.

Meer informatie? Neem dan  contact op met InterWad: tel 058-2339020 of per mail: info@waddenzee.nl