Samenwerkingsagenda beheer Waddenzee van RCW en Beheerraad op 4 februari 2015 in de Tweede Kamer

Het Plan van Aanpak voor verbetering van het beheer voor de Waddenzee is klaar. Doel van het plan is om aan te geven hoe het beheer in de Waddenzee beter kan. Het Regiecollege Waddenzee (RCW) en de Beheerraad Waddengebied stelden het plan op in de vorm van een samenwerkingsagenda. De samenwerkingsagenda is verstuurd naar de Minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen en de Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma. Zij hebben dit plan op 2 juli 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd, die het op 4 februari 2015 gaat bespreken.

Het plan is het antwoord op het rapport van de Algemene Rekenkamer Waddengebied: natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting". Bij dit plan gaat het om samenwerking op alle fronten. Dit zijn vergunningverlening, handhaving en toezicht, crisis- en calamiteitenbeheersing, fysiek onderhoud, herstelmaatregelen, zonering en geleiding, monitoring en onderzoek, voorlichting en promotie.

Alle beheerders hebben samengewerkt en input geleverd aan het plan  om beter beheer op korte termijn te kunnen realiseren. Tegelijk is het perspectief voor 2018 vastgesteld. Het einddoel is te werken als één beheerder in 2018. Hiervoor is een gezamenlijk en integraal plan voor het beheer noodzakelijk. 
Aansturing van de uitvoering van de samenwerkingsagenda gebeurt gezamenlijk. Aan het roer staan de vier opdrachtgevers. Dit zijn Rijkswaterstaat (voorzitter), het ministerie van Economische Zaken, de provincies en de natuurorganisaties.

Plan van Aanpak verbetering beheer Waddenzee, Samenwerkingsagenda Beheer RCW/Beheerraad Leeuwarden 23 mei 2014/Den Haag 2 juli 2014 (pdf, 3,3 Mb)

Brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu, samen met de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer, Aanbieding Plan van Aanpak verbetering Beheer Waddenzee 2  juli 2014 (pdf, 60 Kb)

Aanbiedingsbrief bij PvA RCW/Beheerraad aan de minister van IenM mei 2014 (pdf, 88 Kb)

Aanbiedingsbrief bij PvA RCW/Beheerraad aan de staatssecretaris voor EZ mei 2014 (pdf, 87 Kb)

Brief van de minister over advies van RCW en Beheerraad aan de Tweede Kamer (pdf, 65 Kb)