Waterschappen

Vier waterschappen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid op de eilanden en op het vaste land van het waddengebied. Zij zorgen ervoor dat de zeekerende dijken en de kerende zandige kust in goede staat blijven.

Ook zijn zij verantwoordelijk voor de waterhuishouding op de eilanden en het vaste land. Op onderstaande links treft U actuele informatie aan over de werkzaamheden van de betrokken vier waterschappen.