Ministeries

De belangrijkste Ministeries die actief zijn in het waddengebied zijn het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Via de website van de Rijksoverheid geven deze ministeries aan wat de belangrijkste onderwerpen zijn in hun dossier Waddenzee.

Via onder meer militaire oefeningen, veiligheid en toezicht is ook het ministerie van Defensie betrokken bij het Waddengebied.