Wetgeving bestuurlijke organisatie Waddenzee

Waddenfonds en Regiecollege Waddengebied

Het wetsvoorstel intrekking Wet op de Raad voor de Wadden en Wet op het Waddenfonds (2012/2013) regelt de bestuurlijke organisatie in het Waddengebied.

De Raad voor de Wadden wordt opgeheven, waarbij de taak van de Raad naar de Raad voor de Leefomgeving gaat.

Het Waddenfonds wordt gedecentraliseerd en valt voortaan onder een gemeenschappelijke regeling van de Waddenprovincies.

Het Regionaal College voor het Waddengebied wordt omgevormd tot het Regiecollege Waddengebied, met nu ook vertegenwoordigers van economie en ecologie en een onafhankelijk voorzitter.

Het volledige dossier van de wet en de behandeling is te vinden op de website overheid.nl via de volgende links:

Tweede Kamer

Eerste Kamer

Handelingen