Duurzaam visserijbeleid

Op 27 mei 2010 is de nota visserij aangeboden aan de minister van het toenmalige LNV. De toekomstvisie voor het jaar 2020 gaat over de beroepsvisserij in het Nederlandse deel van de Waddenzee. Daarnaast is er ook aandacht voor de relatie tussen de beroeps- en sportvisserij, en de beroepsvisserij en andere (economische) activiteiten in de Waddenzee. Lees het volledige document "Brede visie op duurzame visserij in de Waddenzee" (pdf, 3,74 Mb)

Op 13 juli 2010 verscheen een kamerbrief ter begeleiding van de Visie op Duurzame Visserij in de Waddenzee (pdf, 88 Kb). De minister gaat in deze brief ook in op de wijziging van artikel 12 in de Uitvoeringsregeling Visserij.