Bestuursakkoord Waddenfonds ondertekend

Op 14 september 2011 is tijdens de Waddentoogdag in Harlingen het Bestuursakkoord decentralisatie Waddenfonds ondertekend door Minister Schultz van Haegen van het Ministerie I&M en de verantwoordelijke Gedeputeerden van de drie Waddenprovincies: mevr. Schokker-Stampel, dhr. Van der Ploeg en mevr. Geldhof.

In het bestuursakkoord is vastgelegd dat de provincies zullen vasthouden aan de doelen en uitgangspunten van het Waddenfonds en zorgen voor een onafhankelijke kwalitatieve toetsing voor de toekenning van waddengelden. Het bestuursakkoord vormt de formele basis voor het Waddenfonds, nadat de wet en de rijkssubsidieregeling zijn ingetrokken.

Klik hier voor het volledige Bestuursakkoord