WadWeten

In september 2009 startte de Waddenacademie, in samenwerking met de Waddenvereniging, de publicatie van nieuwsberichten over Waddengerelateerde wetenschappelijke publicaties, om deze toegankelijk te maken voor een breed publiek.
In de rubriek genaamd "WadWeten" verschijnt wekelijks een nieuw bericht. Hiervoor wordt geput uit recente publicaties vanuit verschillende onderzoeksdisciplines, zoals de biologie, geologie en cultuurhistorie. De berichten worden beurtelings geschreven door door Tim van Oijen, Hans Revier en Cora de Leeuw.

Strom op de kwelder. Foto: Henk Postma

Storm over de kwelder

Door: Tim van Oijen
Datum: 22 maart 2018

Kwelders worden steeds vaker genoemd als onderdeel van een kustverdedigingsstrategie. Bij een storm dempen ze de golven en beschermen zo het achterland. Maar hoe goed doorstaan de kwelderbegroeiing en -bodem een hevige storm? En wat zijn daarvan de gevolgen op de lange termijn? Wetenschappers hebben de bestaande kennis hierover samengevat en de voor- en nadelen van kwelders in de kustverdediging op een rijtje gezet. Lees meer.

Groot zeegras met zaadstengels (lichtgroen) tussen Klein zeegras op Sylt (foto Frank Kruk)

Zeegrasherstel

Door: Cora de Leeuw
Datum: 15 maart 2018

Eeuwenlang was zeegras een veelvoorkomende plantensoort in de Nederlandse Waddenzee, waar zelfs mensen hun geld mee verdienden. Maar bijna honderd jaar geleden verdween deze soort in korte tijd. De laatste decennia wordt geprobeerd om meer inzicht te krijgen in deze zeldzame plant, die onder bijzondere omstandigheden leeft en een eigen ecosysteem vormt. Herstelprojecten hebben tot nu toe veel kennis opgeleverd maar nog geen uitgebreide zeegrasvelden. Lees meer.

Winters Wad. Foto: Marcel van Kammen

Winterse Wadden

Door: Hans Revier
Datum: 8 maart 2018

De korte heftige vorstperiode aan het eind van deze winter veroorzaakte enig ongemak op de Waddenzee. Door de ijsgang en de, vanwege de aanhoudende oostenwind, lage waterstand hadden veerboten moeite de oversteek te maken. De beelden van een bevroren Waddenzee, die deden denken aan een poollandschap, waren daarentegen prachtig. Maar wat voor effect heeft zo’n strenge vorstperiode op de waddennatuur? Onderzoek daarnaar is fragmentarisch en vaak anekdotisch. Het algemene beeld is dat strenge winters grootschalige effecten kunnen hebben op vooral de bodemdieren, waarna de populaties zich snel herstellen. Lees meer.

Recreatie op het strand van Borkum. Bron Wikimedia, Ralf Berge

Duitse wadden zijn toerist heel wat euro’s waard

Door: Tim van Oijen
Datum: 1 maart 2018

De waardering voor natuurgebieden als de Waddenzee is moeilijk in harde euro’s te vangen. Duitse wetenschappers hingen een bedrag aan de recreatieve waarde van de Duitse nationale parken door te berekenen welke reiskosten bezoekers bereid zijn te maken. Voor het waddengebied bleek veel te worden neergeteld in vergelijking met andere nationale parken als het Beierse Woud, het Zwarte Woud en de Eifel. De status van nationaal park is echter maar voor weinigen de aanleiding van het bezoek. De gemiddelde bezoeker komt gewoon voor het strand. Lees meer.

Blauwe kiekendief. Foto: Johan Krol

Roofvogels op Ameland

Door: Cora de Leeuw
Datum: 22 februari 2018

Al dertig jaar lang worden jaarlijks de broedgegevens van roofvogels en uilen op Ameland verzameld. Twee inventarisatiemedewerkers werken hierbij samen met medewerkers van Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en de Werkgroep Kerkuilen Friesland. Uit de lange telreeksen blijkt dat het broedsucces van de voorkomende soorten heel verschillend is. Dat heeft alles te maken met de beschikbaarheid van voldoende voedsel en de vegetatie op het eiland. Soorten van het open duingebied zijn achteruitgegaan of verdwenen, soorten van het bosgebied zijn gekomen. Lees meer.

Meer WadWeten

Op de overzichtspagina WadWeten op de website van de Waddenacademie zijn alle WadWetens te vinden.