Wadweten

In september 2009 startte de Waddenacademie, in samenwerking met de Waddenvereniging, de publicatie van nieuwsberichten over Waddengerelateerde wetenschappelijke publicaties, om deze toegankelijk te maken voor een breed publiek.
In de rubriek genaamd "WadWeten" verschijnt wekelijks een nieuw bericht. Hiervoor wordt geput uit recente publicaties vanuit verschillende onderzoeksdisciplines, zoals de biologie, geologie en cultuurhistorie. De berichten worden beurtelings geschreven door door Tim van Oijen, Hans Revier en Cora de Leeuw.

Kreek in kwelder in Schleswig-Holstein. Foto: Foto-fitis Sytske Dijksen, via Saxifraga

Kwelderbegrazing is slecht voor stekelbaars

Door: Tim van Oijen
Datum: 9 augustus 2018

Op de vastelandskwelders van de Duitse waddenkust grazen op veel plekken schapen. Uit onderzoek blijkt dat opmerkelijk genoeg vissen nadeel ondervinden van het gegraas. De driedoornige stekelbaars, die zich graag tussen kwelderplanten ophoudt, ziet er een belangrijke voedselbron door verloren gaan. Lees meer.

Het Groene strand op Schiermonnikoog, met embryoduinen op de voorgrond en de zeereep op de achtergrond (foto Cora de Leeuw)

Het Groene strand van Schiermonnikoog

Door: Cora de Leeuw
Datum 12 juli 2018

Het brede strand van Schiermonnikoog heeft alle ruimte en potentie voor de ontwikkeling van jonge duinen en achterliggende zoute tot zoete vegetaties: hier ontwikkelt zich het Groene strand. Jonge duinen lijken de ontwikkeling van groene stranden te stimuleren doordat ze beschutting geven. Zoet regenwater en zoete kwel vanuit de duinen, evenals zout water vanuit de zee, voeden de bodem van het strand. Zo zijn er volop gradiënten van droog naar nat, van zout naar zoet en van klei naar zand. Daarom kent het strand van Schiermonnikoog een grote diversiteit aan plantensoorten van droge duinen, natte duinvalleien en zoute kwelders. Lees meer.

Japanse Oesterbank met kokkels en mosselen. Bron: wikimedia

Japanse oester heeft ‘zoutstress’ onder controle

Door: Tim van Oijen
Datum: 28 juni 2018

De Japanse oester heeft grote delen van de Waddenzee gekoloniseerd. Een van de redenen waarom deze soort zo succesvol is, is dat hij goed met variërende milieuomstandigheden om kan gaan. Uit onderzoek blijkt dat het schelpdier zijn cellen probleemloos aan wisselingen in het zoutgehalte van het water kan aanpassen. Lees meer.

Schiermonnikoog (Foto Google Earth)

Het brede strand van Schiermonnikoog

Door: Cora de Leeuw
Datum: 14 juni 2018

De Nederlandse kust vertoont gemiddeld genomen al duizenden jaren een trend van erosie. Dat komt omdat de zandvraag bijna overal groter is dan het zandaanbod. Op een schaal van eeuwen en decennia wisselen erosie en aangroei elkaar regelmatig af. Op Schiermonnikoog is al lange tijd sprake van netto aangroei. Hierdoor is een zeer breed strand ontstaan. Er treedt echter ook steeds erosie op. Daarom wordt de vinger aan de pols gehouden en zijn er goede mogelijkheden voor een dynamisch kust- en natuurbeheer. Lees meer.

Eierstrengen van de Pijlinktvis. Foto: Foto Fitis-Sytske Dijksen via Saxifraga

Pijlinktvissen

Door: Hans Revier
Datum: 8 juni 2018

De opmerkelijke vondst van eiertrossen van de pijlinktvis op het wad ten zuiden van Terschelling vestigde weer eens de aandacht op deze in de Noordzee meest voorkomende inktvis. In tegenstelling tot in het verleden is deze soort in het waddengebied nu een bijzondere verschijning. Lees meer.

Meer WadWeten

Op de overzichtspagina WadWeten op de website van de Waddenacademie zijn alle WadWetens te vinden.