WadWeten

In september 2009 startte de Waddenacademie, in samenwerking met de Waddenvereniging, de publicatie van nieuwsberichten over Waddengerelateerde wetenschappelijke publicaties, om deze toegankelijk te maken voor een breed publiek.
In de rubriek genaamd "WadWeten" verschijnt wekelijks een nieuw bericht. Hiervoor wordt geput uit recente publicaties vanuit verschillende onderzoeksdisciplines, zoals de biologie, geologie en cultuurhistorie. De berichten worden beurtelings geschreven door door Tim van Oijen, Hans Revier en Cora de Leeuw.

Duinvorming door Biestarwegras op De Hors op Texel (foto Marinka van Puijenbroek)

Ontwikkeling van kustduinen

Door: Cora de Leeuw
Datum: 24 mei 2018

Kustduinen ontstaan langs zandige kusten door een samenspel van vegetatie, wind en golfslag. Wanneer in de zomer zich op het strand speciaal aangepaste planten vestigen en stuivend zand kunnen invangen, worden er embryoduinen gevormd. Deze kunnen zich na verloop van tijd ontwikkelen tot een groter, vaak aaneengesloten voorduin. Dit biedt bescherming tegen de zee. In de winter treedt vaak duinerosie op door stormen. De stijgende zeespiegel vormt hiermee een extra bedreiging. Zandsuppleties en duinvorming kunnen een tegenwicht bieden. Lees meer.

Hoog water tijdens storm bij de dijk van Wierum. Foto: Henk Postma

Als de dijken wijken…

Door: Hans Revier
Datum: 17 mei 2018

De door de klimaatverandering veroorzaakte versnelde zeespiegelstijging stelt het waddengebied voor grote uitdagingen. Het is zeer de vraag of traditionele dijkenbouw voldoende veiligheid kan bieden. Nieuwe concepten zijn in ontwikkeling waarbij schoorvoetend wordt nagedacht over het teruggeven van land aan de zee. In Denemarken onderzocht men wat daar de ecologische gevolgen van zijn. Lees meer.

Deel van de AtlantikWall, zichtbaar in de duinen op Vlieland. Bron: Wikimedia

De Atlantikwall op de Waddeneilanden

Door: Tim van Oijen
Datum: 4 mei 2018

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwde het Duitse Rijk de verdedigingslinie de Atlantikwall op. Deze aaneenschakeling van bunkers, kanonnen en mijnenvelden langs de kust van Europa, van Zuid-Frankrijk tot aan het noorden van Noorwegen, had een lengte van meer dan 2500 kilometer. In het waddengebied herinneren nog talloze restanten aan het bestaan ervan. Lees meer.

Experimenten op Griend. Foto: Cora de Leeuw

Griend, een stormvloedschoorwaleiland

Door: Cora de Leeuw
Datum: 26 april 2018

Midden in de Waddenzee ligt het eilandje Griend. Sinds de aanleg van de Afsluitdijk wordt het steeds kleiner en zijn diverse herstelpogingen gedaan. Sinds 2016 is bekend dat het een stormvloedschoorwaleiland is. Met deze kennis is recent een andersoortige herstelpoging gedaan en wordt met begeleidend onderzoek de samenhang bestudeerd van de natuurlijke processen die er bij betrokken zijn. Lees meer.

Platte oesters. Bron: Wikimedia

Keert de platte oester terug?

Door: Hans Revier
Datum: 19 april 2018

Door intensieve visserij, strenge winters en virusinfecties verdween de inheemse platte oester bijna helemaal uit onze kustwateren. Uit verschillend onderzoek blijkt echter dat het smakelijke schelpdier schoorvoetend terugkeert. Kunnen we het herstel een handje helpen? Lees meer.

Meer WadWeten

Op de overzichtspagina WadWeten op de website van de Waddenacademie zijn alle WadWetens te vinden.