Wadweten

In september 2009 startte de Waddenacademie, in samenwerking met de Waddenvereniging, de publicatie van nieuwsberichten over Waddengerelateerde wetenschappelijke publicaties, om deze toegankelijk te maken voor een breed publiek.
In de rubriek genaamd "WadWeten" verschijnt wekelijks een nieuw bericht. Hiervoor wordt geput uit recente publicaties vanuit verschillende onderzoeksdisciplines, zoals de biologie, geologie en cultuurhistorie. De berichten worden beurtelings geschreven door door Tim van Oijen, Hans Revier en Cora de Leeuw.

Koningin van de kwelder

Door: Hans Revier
Datum: 26 juni 2020

De kluut is misschien wel een van de meest gracieuze broedvogels van het waddengebied. Maar met deze sierlijke zwart-witte bewoner van het kweldergebied gaat het niet goed. Om de klutenpopulatie beter te kunnen beschermen is in Sleeswijk-Holstein het eetgedrag nader onderzocht. Dat leverde verrassende resultaten op. Kluten eten veel meer vis, dan aanvankelijk werd aangenomen. Lees meer.

 

De zwarte zee-eend is degenslikker geworden

Door: Tim van Oijen
Datum: 11 juni 2020

Zwarte zee-eenden zijn echte zeevogels die duikend hun voedsel van de zeebodem halen. Ze ruien en overwinteren met tienduizenden boven de Waddeneilanden in de Noordzee-kustzone. Biologen onderzochten de voedselvoorkeur van zwarte zee-eenden die bij de Noord-Duitse Waddeneilanden ruien. Daaruit blijkt dat de Amerikaanse zwaardschede, een langwerpige schelpdiersoort die sinds eind jaren zeventig hier voorkomt, een belangrijke prooi voor de eend is. Lees meer.

Onder water is ook natuur

Door: Cora de Leeuw
Datum : 28 mei 2020

Veel onderzoek heeft zich gericht op droogvallende platen en andere zichtbare delen van de Waddenzee. Maar wel 27% van de Waddenzee staat altijd onder water. En daarin blijkt ook veel natuur te kunnen zijn. Deze wordt al decennialang sterk beïnvloed door menselijke activiteiten en de diversiteit is sterk achteruit gegaan. Lees meer.

Nachtvlinderen in een Dark Sky Park

Door: Hans Revier
Datum: 14 mei 2020

De soortenrijke graslanden, uitgestrekte rietvelden en boscomplexen van het Lauwersmeer herbergen tal van zeldzame vogels. De insectenfauna is veel minder bekend. Ten onrechte, zo blijkt uit jarenlang onderzoek naar de nachtvlinders in dit Dark Sky Park. Het voorkomen van 1120 soorten kon worden vastgesteld, waaronder veel zeldzame soorten. Lees meer.

Een retourtje Bissagoseilanden

Door: Tim van Oijen
Datum: 30 april 2020

Terwijl het mondiale vliegverkeer door het coronavirus grotendeels is stilgelegd, zijn trekvogels bezig met de lange reis naar hun arctische broedgebieden. Rosse grutto’s en regenwulpen die een tussenstop in de Waddenzee maken, volgen de Oost-Atlantische trekroute en overwinteren onder andere op de Bissagoseilanden in Guinee-Bissau. Klimaatverandering kan de populaties tijdens hun verblijf bij deze eilanden nadelig beïnvloeden. Lees meer.

Een exoot onder de loep

Door: Cora de Leeuw
Datum: 16 april 2020

Op Terschelling wordt in duinvalleien gewerkt aan de bestrijding van een invasieve plantensoort, de vijverplant Watercrassula. Deze plant kan onder bepaalde omstandigheden door inheemse soorten in toom worden gehouden. Dit is echter een onvoorspelbare strijd. Lees meer

Stekelroggen in opmars

Door: Hans Revier
Datum: 2 april 2020

Dit jaar waren er opmerkelijk veel vondsten van eikapsels van de stekelrog langs de Hollandse stranden. Hieruit kun je afleiden dat in de Noordzee de aantallen van deze kraakbeenvis weer toenemen. Het is echter nog te vroeg om de definitieve terugkeer in de Waddenzee vast te stellen. Lees meer.

 

Meer WadWeten

Op de overzichtspagina WadWeten op de website van de Waddenacademie zijn alle WadWetens te vinden.