Wadweten

In september 2009 startte de Waddenacademie, in samenwerking met de Waddenvereniging, de publicatie van nieuwsberichten over Waddengerelateerde wetenschappelijke publicaties, om deze toegankelijk te maken voor een breed publiek.
In de rubriek genaamd "WadWeten" verschijnt wekelijks een nieuw bericht. Hiervoor wordt geput uit recente publicaties vanuit verschillende onderzoeksdisciplines, zoals de biologie, geologie en cultuurhistorie. De berichten worden beurtelings geschreven door door Tim van Oijen, Hans Revier en Cora de Leeuw.

Stekelroggen in opmars

Door: Hans Revier
Datum: 2 april 2020

Dit jaar waren er opmerkelijk veel vondsten van eikapsels van de stekelrog langs de Hollandse stranden. Hieruit kun je afleiden dat in de Noordzee de aantallen van deze kraakbeenvis weer toenemen. Het is echter nog te vroeg om de definitieve terugkeer in de Waddenzee vast te stellen. Lees meer.

 

De bijtjes en de bloemetjes op de kwelder

Door: Tim van Oijen
Datum: 26 maart 2020

Het voorjaar is begonnen. Op de kwelders langs de Waddenzee komen straks de eerste planten in bloei. De bloemen op de kwelders worden, vooral in de zomer en nazomer, veel bezocht door insecten als bijen en hommels. Toegespitst beheer vergroot de insectenrijkdom. Uit een onderzoek op Welshe kwelders blijkt dat langdurige begrazing met hoge veedichtheden het best vermeden kan worden. Dit bevestigt ook de uitkomsten van onderzoek op kwelders in het Nederlandse waddengebied. Lees meer.

Hoe het strand groen werd

Door: Cora de Leeuw
Datum: 5 maart 2020

Op Ameland is geheel door natuurlijke ontwikkeling een stuk strand begroeid geraakt. Allerlei broedvogels en tientallen soorten planten, waaronder hele zeldzame, hebben dit stukje strand tot een bijzonder natuurgebied gemaakt. Iedereen kan dit fenomeen op korte afstand bewonderen. Lees meer.

Hondenbacterie doodt bruinvissen

Door: Hans Revier
Datum: 20 februari 2020

Sinds het aantal bruinvissen in onze kustwateren is toegenomen spoelen ook vaker bruinvissen op de stranden aan. Forensisch onderzoek naar de doodsoorzaak bracht aan het licht dat sommige gestrande buinvissen zijn gestorven aan een infectie veroorzaakt door de beet van een grijze zeehond. De bacterie is ook voor mensen niet ongevaarlijk. Lees meer.

Wier tiert minder welig op oesters dan op mossels

Door: Tim van Oijen
Datum 6 februari 2020

De schelpdierbanken in de Waddenzee zijn hotspots van biodiversiteit. Op en tussen de mossels en oesters zitten allerlei andere beestjes. Ook hechten er wieren aan. Uit onderzoek blijkt dat bruinwieren zich minder vestigen op de invasieve Japanse oester dan op mossels. Dit kan de afname van bruinwieren verklaren in delen van het waddengebied waar de oesters de overhand hebben gekregen. Lees meer.

Meer WadWeten

Op de overzichtspagina WadWeten op de website van de Waddenacademie zijn alle WadWetens te vinden.