Waddenacademie

De Waddenacademie richt zich op het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding van het waddengebied, zoals een van de vier doelstellingen van de Wet op het Waddenfonds luidt.
Op 30 juli 2008 is de Waddenacademie feestelijk gelanceerd in Amsterdam.

De Waddenacademie speelt een coördinerende en agendabepalende rol  op de klimatologische, ecologische, geologische, economische en sociaal-culturele onderzoeksgebieden met betrekking tot de Waddenregio. Het is een compacte faciliterende organisatie met wetenschappelijk gezag. Het instituut werkt nauw samen met organisaties voor wetenschappelijk onderzoek, maatschappelijke organisaties, beleidsadviserende instanties en overheden, zowel nationaal als internationaal.

Doelstellingen van de Waddenacademie zijn:
- het identificeren van domeinoverstijgende kennisleemtes ten behoeve van de duurzame ontwikkeling van het Waddengebied en het articuleren van voor het Waddengebied relevante onderzoeksvragen;
- het bevorderen van een samenhangende onderzoeksprogrammering op regionaal, nationaal en internationaal niveau;
- het bevorderen van informatievoorziening en kennisuitwisseling in en tussen de kenniswereld, overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

De directie wordt ondersteund door een klein bureau, dat is gevestigd in het Huis voor de Wadden te Leeuwarden. De Waddenacademie wordt bijgestaan door een Wetenschappelijke Adviesraad en een Raad van Toezicht.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.waddenacademie.nl.

 

Lees de achtergronden over het ontstaan van de Waddenacademie in het archief.

Meer informatie:

Lees de achtergronden over het ontstaan van de Waddenacademie in het archief.

Alle publicaties van de Waddenacademie

Informatie over door de Waddenacademie gehouden symposia