VergunningenregisterVanaf 2014 worden vergunningenlijsten Waddenzee gepubliceerd. De lijsten worden steeds aangepast aan de actualiteit. De meest recente bestanden lopen tot en met maart 2018.

Per wet/ activiteit zijn hieronder de lijsten te downloaden.

Vergunningen Natuurbeschermingswet (pdf, 37 Kb) Aanvulling 1-1-2018 (pdf 19Kb)

Vergunningen Waterwet (pdf, 39 kb) Aanvulling 1-1-2018 (pdf 22 Kb)

Vergunningen Ontgrondingenwet (pdf, 9 Kb)

Vergunningen Handkokkelvisserij (pdf, 9 Kb) Aanvulling per 1-1-2018 (9 Kb)

Vergunningen Visserij staand want(pdf, 9 Kb)

Vergunningen Omgevingswet (pdf, 56 Kb) Aanvulling per 1-1-2018 (11 Kb) Aanvulling per 1-3-2018 (10 Kb)

Vergunningen Wadlopen (pdf, 243 Kb) Aanvulling per 1-3-2018 (16 Kb)

Een overzicht van de vergunningen die verstrekt zijn via de Waddenzeekustgemeenten volgt nog.

De bevoegde gezagen zijn: 

MLNV: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, PNH: Provincie Noord-Holland, PFR: Provincie Fryslân, PGR: Provincie Groningen, RWS: Rijkswaterstaat, WF: Wetterkip Fryslân, HHNK: Hoog-heemraadschap Noorderkwartier, WNZV: Waterschap Noorderzijlvest, WHA: Waterschap Hunze en Aa’s.

Op basis van afspraken in het Regiecollege Waddengebied (RCW) wordt gewerkt aan dit vergunningenregister Waddenzee. Op 23 april 2014 verzond staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken de antwoorden op de vragen van kamerlid Dik-Faber over de cumulatieve effecten op natuur en milieu van activiteiten in het Waddengebied.

De antwoorden op de Kamervragen

Als opvolger van dit statische register wordt gewerkt aan een online vergunningenregister.