RCW leden

(Arno) Brok Onafhankelijk Voorzitter Regiecollege Waddengebied

A.A.M. (Arno) Brok
Onafhankelijk Voorzitter Regiecollege Waddengebied

P.A.E. (Paul) van Erkelens
Dijkgraaf Wetterskip Fryslân
Vertegenwoordiger Waterschappen

Bert Wassink

B. (Bert) Wassink
Burgemeester Terschelling
Vertegenwoordiger eilandgemeenten

Erica Slump

E. (Erica) Slump
Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Noord-Nederland
Vertegenwoordiger rijksoverheid

Henk Staghouwer

H. (Henk) Staghouwer
Gedeputeerde Provincie Groningen
Vertegenwoordiger provincies

Cees Loggen

C. (Cees) Loggen
Gedeputeerde Provincie Noord-Holland
Plv. vertegenwoordiger provincies, agendalid

Jaap Verhulst

J. (Jaap) Verhulst
Regio-ambassadeur Noord, Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Vertegenwoordiger rijksoverheid

A. (Avine) Fokkens
Gedeputeerde Provincie Fryslân
Vertegenwoordiger provincies

Theo Meskers

Th. J. (Theo) Meskers
Wethouder Gemeente Hollands Kroon
Vertegenwoordiger gemeenten vaste wal

Arjen Kok

A. (Arjen) Kok
Provinciaal ambassadeur Friesland/Groningen/De Wadden Vereniging Natuurmomenten
Vertegenwoordiger Ecologie

Eisse Luitjens

E.J. (Eisse) Luitjens
Manager Ontwikkeling en Innovatie bij de  Noordelijke OntwikkelingsMaatschappij (NOM)
Vertegenwoordiger Economie

Jouke van Dijk

J. (Jouke) van Dijk 
Voorzitter directie Waddenacademie
Vertegenwoordiger Wetenschappen

Ruud de Jong

R. (Ruud) de Jong
Secretaris Regiecollege Waddengebied