Spring naar hoofd-inhoud

Waddenagenda 2050 uit de startblokken

Waddenagenda 2050 uit de startblokken: ruim vijftig partijen zetten handtekening

Een belangrijke stap richting een bestendige toekomst van het Waddengebied. Op de digitale Toogdag voor de Wadden op 3 februari in Leeuwarden, georganiseerd door het Omgevingsberaad Waddengebied en het Waddenfonds, hebben ruim 50 partijen hun handtekening gezet onder de Gebiedsagenda voor het Waddengebied 2050. Het gaat om overheden, maatschappelijke en belangenorganisaties. De agenda schetst perspectief voor het unieke UNESCO Werelderfgoed. Doel is een veilig, vitaal en veerkrachtig Waddengebied, waar menselijke activiteiten in balans zijn met natuur- en landschapswaarden.

Onder de handtekeningzetters waren ook de ministers Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en Carola Schouten van Landbouw, Visserij en Voedselkwaliteit. De agenda is het resultaat van een intensief proces waarin rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en vertegenwoordigers van allerlei sectoren verkend hebben welke opgaven in het Waddengebied de komende decennia gaan spelen. ,,Bescherming en ontwikkeling van de unieke natuur- en landschapswaarden van de Waddenzee is een van de hoofddoelstellingen. Maar er dient wel ruimte te blijven voor het gebruik van het gebied door de mens voor scheepvaart, landbouw, visserij en recreatie’’, aldus minister Van Nieuwenhuizen tijdens de Toogdag.

Voorzitter Arno Brok van het Omgevingsberaad Waddengebied noemde de agenda een goede start om handen en voeten te geven aan de verdere ontwikkeling van het Waddengebied. ,,Dit is pas het begin. Nu komt het op een goeie uitvoering aan.’’

De digitale Toogdag bestond uit een gevarieerd en boeiend programma met onder andere een webinar over de Investeringsagenda voor het Waddengebied van het Waddenfonds en Investeringskader Waddengebied. De dag werd gepresenteerd door TV-presentatrice Welmoed Sijtsma, bekend van Op1 en Goedemorgen Nederland. Bijna 300 belangstellenden hebben het online-congres thuis of vanaf de werkplek gevolgd.


https://www.youtube.com/watch?v=LlR-_tIwd9c&t=13s