Spring naar hoofd-inhoud

Omgevingsberaad Waddengebied positief over eerste jaar

Het Omgevingsberaad Waddengebied kijkt terug op een geslaagd eerste jaar. De samenwerking is goed en partijen hebben vertrouwen in elkaar. Het verder ontwikkelen van het Omgevingsberaad vraagt de nodige aandacht. De leden in het beraad willen hier graag een bijdrage aan leveren.

Beknopte evaluatie

Bij de start van het Omgevingsberaad Waddengebied in 2020 is afgesproken het functioneren van het beraad te evalueren. Hiervoor is de Beknopte Evaluatie Omgevingsberaad Waddengebied opgesteld.

Deze evaluatie is hier te vinden.