Spring naar hoofd-inhoud

Omgevingsberaad Waddengebied bezoekt Ameland

Op 19 februari 2020 heeft het Omgevingsberaad Waddengebied Ameland bezocht. Tijdens dit allereerste werkbezoek van het beraad zijn de leden geïnformeerd over de verduurzaming van het eiland en de plannen voor getijdenenergie in de Waddenzee. De heer Brok, voorzitter van het Omgevingsberaad Waddengebied, was enthousiast over dit eerste werkbezoek ‘we hebben zin in onze nieuwe rol en we gaan er wat moois van maken’ reageerde hij na afloop op twitter.

Omgevingsberaad Waddengebied bezoekt Ameland

Duurzaam Ameland

Wethouder Bruins Slot is ingegaan op het belang van het betrekken van de lokale bevolking bij de verduurzaming van het eiland. Hier ligt de sleutel voor de succesvolle verduurzaming van Ameland. De coördinator duurzaamheid van de gemeente Ameland heeft daarna een aantal projecten op het eiland gepresenteerd. De leden van het Omgevingsberaad waren onder de indruk van de inzet van Ameland op dit belangrijke thema. Deze aanpak is een voorbeeld voor de gehele energietransitie in het Waddengebied.

Getijdenenergie in de Waddenzee

Het bedrijf SeaQurrent heeft zijn plannen voor de opwekking van getijdenenergie in de Waddenzee gepresenteerd. SeaQurrent is ingegaan op de techniek en de impact van de onderwatervlieger waarmee straks energie wordt opgewerkt. Verder heeft het bedrijf aangegeven welke locaties op de Waddenzee geschikt zijn hiervoor. Leden van het Omgevingsberaad Waddengebied vonden de presentatie erg waardevol. Beide onderwerpen zijn input voor het advies dat het Omgevingsberaad Waddengebied op een later moment mogelijk gaat uitbrengen over duurzame energie in het Waddengebied.