Spring naar hoofd-inhoud

Geslaagde Themabijeenkomst Kust

Het Omgevingsberaad Waddengebied en de Waddenacademie hebben op 16 april 2020 een digitale Themabijeenkomst Kust georganiseerd.

Dr. Marjolijn Haasnoot (Deltares), dr. Ir. Jantsje van Loon-Steensma (universitair docent klimaatadaptie WUR) en prof. Dr. Piet Hoekstra (Waddenacademie) hebben tijdens de bijeenkomst over denkrichtingen over kustverdediging bij versnelde zeespiegelstijging gesproken.

Het Omgevingsberaad Waddengebied en de Waddenacademie kijken terug op een geslaagde eerste themabijeenkomst.

Hier vindt u een verslag van de bijeenkomst (Pdf, 222 Kb).