Samen aan de slag

 

De provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland en de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Dienst Landelijk gebied), Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) en Defensie zorgen samen voor één beheerplan. Het ministerie van EL&I is verantwoordelijk voor de uitvoering van de afspraken die zijn gemaakt over Natura 2000. Alle partijen zijn samen verantwoordelijk voor het vaststellen van het beheerplan Waddengebied.

Uiteraard worden bij de totstandkoming van het beheerplan ook de inwoners, gebruikers en belanghebbenden betrokken, bijvoorbeeld door middel van voorlichtingsavonden, discussiebijeenkomsten en werkconferenties in de verschillende deelgebieden. We gaan samen aan de slag!

Bekijk de poster 'Partnerschap tussen natuur en mens' (pdf, 724 Kb)