Natura 2000 in het Waddengebied

 

Het Waddengebied is een waardevol gebied, waarin zeldzame planten en dieren voorkomen. Een gebied waar we trots op zijn en dat we willen behouden. Daarom is het belangrijk om na te denken over hoe we nu en in de toekomst met het Waddengebied moeten omgaan. Natura 2000 helpt hierbij.

Het Waddengebied bestaat uit zeven Natura 2000 deelgebieden:

* Noordzeekustzone
* Waddenzee
* Lage land en de duinen van Texel
* Duinen van Vlieland
* Duinen van Terschelling
* Duinen van Ameland
* Duinen van Schiermonnikoog

Hoewel het Waddengebied bestaat uit zeven Natura 2000 gebieden, maken we één beheerplan. Dit heeft als voordeel dat naar de ecologische samenhang van het hele Waddengebied wordt gekeken en dat de beheerplannen ook in samenhang worden opgesteld. Ieder deelgebied krijgt wel een eigen, duidelijk herkenbare plaats binnen het beheerplan.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de volgende documenten raadplegen: