Beleven, gebruiken en beschermen

 

De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om bij Natura 2000. De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (het voormalige Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft voor Nederland 162 Natura 2000-gebieden aangewezen. Gezamenlijk hebben ze een oppervlak van ruim 1,1 miljoen hectare. Ongeveer 69% is water, de rest is land. De gebieden maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie die zijn aangewezen op grond van de vogelrichtlijn en habitatrichtlijn; Nederland heeft deze richtlijnen vertaald in de Natuurbeschermingswet.

Het doel van Natura 2000 is het keren van de achteruitgang van de biodiversiteit (soortenrijkdom). De biodiversiteit in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en fauna is daarom hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken.

Over het beleven, gebruiken en beschermen is meer informatie te vinden op de website van het Regiebureau Natura 2000.