International Wadden Sea School

De 'International Wadden Sea School' (ofwel Internationale Waddenzee School) is een educatief programma voor leerlingen die wonen in landen grenzend aan de Waddenzee, zoals Duitsland, Denemarken en Nederland. Door leerlingen internationaal de wadden te laten beleven, waarbij natuur en cultuur centraal staan, wil de IWSS ervoor zorgen dat er een jonge generatie zal opgroeien die op grenzeloze wijze zich zullen inzetten voor de bescherming van de Waddenzee.  De IWSS is in 2003 opgericht door de 'Trilaterale Coöperatie ter Bescherming van de Waddenzee' en verschillende natuurbeschermingsorganisaties.

Internationale studiereizen
Op studiereis met de 'International Wadden Sea School' (IWSS) maken scholieren uit de Waddenzeelanden op een veelzijdige wijze kennis met het gemeenschappelijke natuur- en cultuurerfgoed en leren ze de internationale samenhang begrijpen.

Aantrekkelijk programma
In de IWSS-cursussen zijn een studieprogramma en een internationale uitwisseling verwerkt. Een cursus bevat een aantrekkelijk programma dat samengesteld is uit diverse op elkaar afgestemde activiteiten die aansluiten op de leerplannen van middelbare scholen.
De afzonderlijke elementen richten zich op een intensieve natuurbeleving alswel biologische aspecten van de Waddenzee. Tevens wordt inzicht gegeven in de sociale en culturele achtergrond en bijzonderheden van het bezochte gebied en er wordt een brug geslagen naar nationale en internationale beschermingsinspanningen zoals nationale parken in het waddengebied. Activiteiten die het intercultureel denken en internationale communicatie bevorderen ronden het geheel af.

Attractieve reisdoelen
Een netwerk van IWSS-partners langs de kust en op de Waddeneilanden biedt een attractieve keus aan reisdoelen in binnen- en buitenland. Zij stellen op maat gesneden programma's voor het gehele verblijf voor u samen, inclusief IWSS programma, verblijf, verzorging en transport ter plaatse.

Lees meer op de site van de International Wadden Sea School