Internationale samenwerking Waddeneilanden

De 24 Duitse, Deense en Nederlandse waddeneilanden vormen sinds 1999 een Euroregio. De eilanden werken o.a. samen op het gebied van toerisme, kustbescherming en natuurbescherming. Door deze samenwerking kunnen ook grensoverschrijdende Europese projecten uitgevoerd en gefinancierd worden. 

Ga naar de website van de Euregio Wadden voor meer informatie