Ontwikkelingsvisie Eemsdelta

De regio Eemsdelta ligt in het noordoosten van de provincie Groningen en maakt deel uit van de Nederlandse, Duitse en Deense Noordzee en Waddenkust.  De regio heeft een heel eigen problematiek. Daarom maken we speciaal voor dit gebied een ontwikkelingsvisie. Deze ontwikkelingsvisie is een uitwerking van de gebiedsopgave in ons Provinciaal Omgevingsplan.

Problematiek Eemsdelta
In de regio Eemsdelta neemt de economische bedrijvigheid, vooral in de Eemshaven en de haven van Delfzijl, de laatste jaren sterk toe. Energie speelt daarbij een belangrijke rol. Het is een grote uitdaging om daarbij de unieke natuurwaarden van het werelderfgoed Waddenzee en de Eems-Dollard in stand te houden en te versterken. Daarnaast heeft het gebied te maken met wegtrekkende jongeren en afname (krimp) van de bevolking. Om de leefbaarheid en een gezonde sociale ontwikkeling in de Eemsdelta te kunnen blijven waarborgen, is het belangrijk na te denken over de toekomstige ontwikkeling van wonen en voorzieningen, zoals winkels, scholen en openbaar vervoer. Dat doen we door een ontwikkelingsvisie op te stellen voor de periode tot 2030.

Ontwikkelingsvisie
De stuurgroep Eemsdelta maakt deze ontwikkelingsvisie. In deze stuurgroep zitten de provincie, de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Eemsmond, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aas, de Milieufederatie, Groningen Seaports en de Land- en Tuinbouworganisatie. In de visie staat welke (ruimtelijke) ontwikkeling we graag willen en hoe we die ontwikkeling in de Eemsdelta willen gaan realiseren. We kijken daarbij naar verschillende kanten, zoals landbouw, natuur, stedelijk gebied, klimaat, energie en bereikbaarheid. De visie wordt de basis voor plannen en programma's van provincie, gemeenten en waterschappen.

Samen met anderen
Bij het maken van deze visie betrekken we de belangrijkste belanghebbenden (stakeholders) en diverse maatschappelijke organisaties, zoals diverse zorginstellingen, onderwijsinstellingen, het MKB, Samenwerkende bedrijven Eemsdelta en Vereniging Groninger Dorpen. Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest:

•op 7 december 2010 vond een startbijeenkomst plaats voor bestuurders van de gemeenten, de provincie en de waterschappen;
•op 31 mei 2011 was er een bestuursconferentie, waar we afspraken hebben gemaakt over de samenwerking;
•op 19 september 2011 en 15 mei vonden bijeenkomsten plaats met de gemeenteraden, Provinciale Staten, stakeholders en de belangrijkste maatschappelijke organisaties in het gebied over de uitwerking van de ontwikkelingsvisie.
Planning
Het is de bedoeling dat de ontwikkelingsvisie op 10 juli 2012 klaar is. Na de besluitvormingsprocedure stellen de provincie, de gemeenten en de waterschappen de visie vast. Het is dan een intergemeentelijke structuurvisie. We verwachten dat dat eind 2012 of begin 2013 gebeurt.

Downloads

Projectplan Ontwikkelingsvisie Eemsdelta van 29 sept 2011 (pdf, 229 kb)

Wat wie en hoe in de Eemsdelta (pdf, 371 kb)

Verslag Ontwikkelingsvisie Eemsdelta van 19-09-2011 (pdf, 127 kb)

Impressies bijeenkomst 15 maart 2012 (pdf, 877kb)