Convenant werelderfgoed

Ministerraad stemt in met nominatie Waddenzee als werelderfgoed

De ministerraad heeft op voorstel van minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ingestemd met de nominatie van het beschermingsgebied van de Duits-Nederlandse Waddenzee als werelderfgoed.

De Waddenzee is wereldwijd zo uniek dat Duitsland en Nederland zich samen inspannen om het gebied op te laten nemen in de rij van werelderfgoederen als de Grand Canyon (Verenigde Staten), de koraalriffen van de Great Barrier Reef (Australië), de piramides van Gizeh (Egypte), het paleis en de tuinen van Versailles (Frankrijk) en het tempelcomplex van de Borobudur (Indonesië). De plaatsing van deze gebieden op die lijst blijkt de gevoelens van trots en verbondenheid met die gebieden te versterken.

De Waddenzee is wereldwijd een uniek getijdengebied. De status van werelderfgoed geeft het gebied erkenning als uniek en onvervangbaar; het geeft ook erkenning aan de manier waarop bewoners en gebruikers met het gebied omgaan. Daarnaast kan het verkrijgen van de status van werelderfgoed positief werken op de economische ontwikkeling en de toeristische aantrekkingskracht van de regio, zonder de natuur te schaden. Alle achttien gemeenten en drie Waddenprovincies hebben zich uitgesproken vóór nominatie, net als vijftien van de zestien belanghebbende partijen in de klankbordgroep.

Het gezamenlijke nominatiedossier wordt uiterlijk 1 februari 2008 ingediend bij UNESCO. Het werelderfgoedcomité besluit in juli 2009 of de Waddenzee op de werelderfgoedlijst wordt geplaatst.

Het nominatieproces is te volgen via de website www.waddenzeewerelderfgoed.nl.

Ondertekend convenant werelderfgoed Waddenzee