Werelderfgoed Wad goed voor toerisme

Bron: Leeuwarder Courant

Datum: 24 maart 2005

 

West-Terschelling - De burgemeester en wethouders van Terschelling hebben andermaal een lans gebroken voor het plaatsen van de Waddenzee op de Werelderfgoedlijst.

 

Nu minister Cees Veerman garandeert dat de Unesco-status geen beperkingen zal opleveren, blijven er volgens het college slechts voordelen over. Zo verwachten b. en w. een flinke impuls voor het toerisme: ,,Wij verwachten dat een aanwijzing van het gebied en de publiciteit die dat teweegbrengt, een nieuw elan zal geven aan de aantrekkelijkheid van het gebied.''

 

De Terschellinger gemeenteraad heeft zich tot dusver sceptisch over de nominatie uitgelaten. Ook op Ameland reageerden de raadsleden vooralsnog argwanend. Op Vlieland en Schiermonnikoog hebben de raden hun twijfels inmiddels overwonnen: zij zijn nu voor.