Werelderfgoed Wad goed voor economie

Bron Leeuwarder Courant 

Datum: 16 maart 2005

 

Den Haag - Plaatsing van de Waddenzee op de Werelderfgoedlijst zal gunstige gevolgen hebben voor de economie.

 

Het aantal toeristen kan verdubbelen. Vooral vanuit Duitsland zijn meer recreanten te verwachten. Unesco, opsteller van de lijst, meldt dit in een advies aan minister Cees Veerman van landbouw. Het rapport moet de argwaan in de regio over de aanwijzing inperken. Veerman heeft de Unesco gevraagd het economische effect van de Werelderfgoedstatus te benoemen. Tot nu toe lukte het de bewindsman niet op een andere manier het wantrouwen tegen de erkenning weg te nemen. Het Nederlandse kantoor van de Unesco komt niet met keiharde cijfers. Maar het stelt wel dat er geen enkel bewijs te vinden is dat de aanwijzing negatieve gevolgen kan hebben voor een specifieke bedrijfstak of industrie. Juist die angst heerst in de regio.

 

Een rondblik in het buitenland leert dat de status niet automatisch tot extra baten leidt. Maar de erkenning vergroot wel de bekendheid, aandacht, aantrekkingskracht en het bewustzijn van en voor het gebied. Dat kan helpen bij het verkrijgen van rijksgeld voor toeristische plannen en tot beter beheer. Ook krijgen vertegenwoordigers uit het gebied toegang tot het netwerk van de 788 Werelderfgoedgebieden. Dat levert nuttige contacten, informatie en mogelijkheden op. De Wadden komen daardoor wereldwijd ,,op de kaart, letterlijk en figuurlijk''.

 

De verwachting dat het aantal toeristen zal verdubbelen is gebaseerd op onderzoek in nieuwe Werelderfgoedgebieden die er sinds 1972 bij kwamen. Unesco verwacht vooral meer buitenlandse ecotoeristen uit de hogere welvaartsklasse. Aangezien zij vooral op de natuurwaarden afkomen, zullen zij geen gevaar voor het gebied opleveren.

 

De rapporteurs beklemtonen dat de status niet te gebruiken is om extra gaswinning in het gebied af te wijzen. De bedoeling is dat Denemarken, Duitsland en Nederland de Waddenzee dit najaar op een conferentie op Schiermonnikoog voor de Werelderfgoedlijst voordragen.