Waddenprovincies voor plaatsing Waddenzee op Werelderfgoedlijst

Bron Stuurgroep Waddenprovincies

Datum: 5 april 2004

 

De drie Waddenprovincies, Noord-Holland, Fryslân en Groningen spreken zich uit vóór het plaatsen van de internationale Waddenzee op de Werelderfgoedlijst van UNESCO*.

Zij vinden unaniem dat het unieke natuurgebied in aanmerking komt voor deze eervolle status die ook economische kansen biedt. De definitieve beslissing om de Waddenzee bij UNESCO aan te melden wordt genomen op de Internationale Regeringsconferentie over de Waddenzee, begin november 2005 op Schiermonnikoog.

 

De Waddenprovincies, verenigd in een Stuurgroep, dragen plaatsing op

de Werelderfgoedlijst een warm hart toe. Niet alleen vanwege de

wereldwijde bevestiging van de unieke natuurlijke waarden van de

Waddenzee, maar ook omdat het een waardering inhoudt voor de wijze

waarop bewoners en gebruikers met de Waddenzee omgaan. Daarnaast biedt het kansen voor de lokale en regionale economie, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van specifieke vormen van toerisme.

 

De Waddenprovincies hebben vastgesteld dat plaatsing op de

Werelderfgoedlijst niet leidt tot strengere regelgeving. Het huidige

beschermingsniveau is voor het verkrijgen van de Werelderfgoedstatus

voldoende. Provincies, gemeenten en het Rijk houden hun bevoegdheid om

de regels voor de Waddenzee te bepalen. Het spreekt vanzelf dat de

unieke natuurwaarden van de Waddenzee wel in stand moeten blijven om

de Werelderfgoedstatus te behouden.

 

De Waddenprovincies werken graag mee aan het initiatief van het Rijk

om samen met waddengemeenten en het Rijk een convenant te ontwikkelen.

In dit convenant wordt steun voor plaatsing op de Werelderfgoedlijst

uitgesproken. Daarnaast geeft het convenant ook duidelijkheid over de

gevolgen van de plaatsing en worden er afspraken in opgenomen om geen

extra regelgeving voor het Waddengebied op te stellen. De

Waddenprovincies zijn van mening dat lokaal draagvlak voor plaatsing

erg belangrijk is. Zij denken dat met een convenant duidelijkheid kan worden geboden en onzekerheden kunnen worden weggenomen, waardoor het gewenste draagvlak uiteindelijk kan worden bereikt.

 

* UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural

Organisation